Orkiestra Dęta OSP Tąpkowice powstała w czerwcu 1978 roku z inicjatywy dwóch mieszkańców Tąpkowic. Wsparcia finansowego udzielił Ignacy Widera, a kapelmistrzem został Piotr Nowak. Wstąpiło do niej trzydziestu młodych strażaków. W 1981 roku zdobyła wyróżnienie na przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Mysłowicach i wystąpiła w III programie Polskiego Radia. W 1987 roku kapelmistrzem został Zygmunt Zawodniak, a po jego śmierci, 2 lutego 1997 roku, na jego miejsce wybrano Janusza Siwca. Od stycznia 2006 roku funkcję kapelmistrza orkiestry tąpkowickiej przyjął Grzegorz Zawodniak. Orkiestra liczy obecnie 21 członków. Na uwagę zasługuje fakt, że w orkiestrze grają również dwie dziewczyny. Orkiestra aktywnie uczestniczy w życiu gminy i powiatu. Bierze udział w obchodach świąt państwowych, gminnych, strażackich i kościelnych.

22 sierpnia 2009 r. obchodziła jubileusz 30-lecia swej nieprzerwanej działalności.
W dniu 28 maja 2011 roku Orkiestra uczestniczyła w IV Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr „Błogosławionemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie” w Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej.
W czerwcu 2012 roku dla członków Orkiestry zostały zakupione nowe, piękne stroje ze środków pomocowych w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.
Dnia 19 sierpnia 2012 r. Orkiestra brała udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Brudzowicach, zajmując II miejsce.

Skip to content