Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ożarowianki” założony został w sierpniu 1979 roku. Ziściło się wówczas marzenie ożarowickich gospodyń, a zwłaszcza ówczesnej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Ożarowicach Stanisławy Janota i Henryki Urbańczyk, aby wzorem innych wsi w Ożarowicach działał śpiewający zespół. W sierpniu ówczesna dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Tąpkowicach pani Irena Róg zwołała na spotkanie przedstawicielki Kół Gospodyń z całej Gminy. Pani Róg wyraziła wówczas chęć prowadzenia chóru, który zorganizowany został przy KGW w Ożarowicach. Oprócz Ożarowianek do chóru zapisały się także panie z Celin i Zendka, razem śpiewało 39 pań. Chór po raz pierwszy wystąpił 12 grudnia 1979 roku na Dniu Seniora w Urzędzie Gminy. Od tego czasu zespół występował na wszystkich uroczystościach gminnych i niektórych powiatowych. Najczęściej były to uroczystości 1 – majowe, dożynki, obchody różnych świąt. Brał także udział w Przeglądach Zespołów Folklorystycznych w Siewierzu i Pszczynie oraz w Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Szczyrku otrzymując nagrodę pieniężną.

W latach 1981 – 1984 zespół występował na przeglądach wspólnie z orkiestrą dętą pod przewodnictwem pana Mariana Klimczyka. W 1983 chór przekształcił się w zespół folklorystyczny i przyjął nazwę Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ożarowianki”. Zespół w swoim repertuarze oprócz piosenek miał również zwyczaje i obrzędy m.in. „Skubanie pierza”. Corocznie brał udział w Międzywojewódzkich Przeglądach Zespołów Folklorystycznych w Żywcu.

Lata 1985 – 1987 to lata, w których zespół nie tylko śpiewał, ale i tańczył. Instruktorem zespołu wówczas był pan Wacław Wolny, a choreografem pani Anna Szymańska. Był to okres wielu osiągnięć i nagród. Zespół występował nie tylko na Przeglądach Folklorystycznych, ale również na Śląskich Dniach Kultury w „Zielonym Oczku” w Katowicach, na Dniach Prasy w Chorzowie. Wielkim wydarzeniem było nagranie audycji z zespołem dla Polskiego Radia.

Następnym instruktorem zespołu w latach 1987 – 1991 była pani Henryka Hyla. W tym okresie tradycyjnie już zespół brał udział w Przeglądach Folklorystycznych w Siewierzu, Pszczynie, Olkuszu i Chorzowie. We wrześniu 1990 roku po raz drugi została nagrana audycja dla Polskiego Radia.

W latach 1992 – 1993 instruktorem zespołu była pani Anna Nabrdalik. Jak corocznie zespół brał udział w Przeglądach Folklorystycznych. Najważniejszym jednak wydarzeniem tego okresu był udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Babie Lato” w Bydgoszczy. Lata 1993 – 1995, to okres krótkiej przerwy w działalności zespołu spowodowany brakiem instruktora. Od roku 1996 zespół wznowił działalność, a instruktorem został pan Marian Block. W tym okresie współpracę z zespołem podjęła kapela prowadzona również przez pana Blocka. Za namową instruktora zespół wstąpił do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddziału Śląskiego. Brał także udział w Przeglądach Folklorystycznych, koncertował na dożynkach miejskich w Bobrownikach i Reptach Śląskich, na jubileuszu 25- lecia Gminy Psary, oraz dla kuracjuszy Górnośląskiego Centrum Rehabilitacyjnego w Reptach Śląskich.

Od września 2000 roku do czerwca 2002 roku instruktorami zespołu byli jeszcze pan Józef Frączek, pan Marcin Chudy, pani Jolanta Dąbrowska. Zespół w tym okresie brał udział w Rejonowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Folklorystycznych w Bobrownikach, występował na Festiwalu Seniorów „Kasztan” w Tarnowskich Górach, na Dniach Seniora w Świerklańcu, na Międzynarodowym Przeglądzie Folklorystycznym „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach, na festynie z okazji 10 – lecia Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego na lotnisku w Pyrzowicach, na Festynie Letnim w Tarnowskich Górach oraz brał udział w Dniach Otwartych Drzwi Rolnictwa w Mikołowie.

W październiku 2002 roku instruktorem zespołu został pan Klaudiusz Sokołowski, który do repertuaru zespołu wprowadził kolędy i pastorałki, dzięki czemu zespół corocznie bierze udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie oraz Kolędowym wieczorze przy świecach organizowanym przez BiOK w Tąpkowicach. Oprócz tego zespół wystąpił w I Koziegłowskich Spotkaniach Folklorystycznych, Dniach Otwartych Drzwi Rolnictwa w Mikołowie, w Rejonowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Folklorystycznych w Bobrownikach.

Od 2004 roku do chwili obecnej zespół pracuje pod kierunkiem pana Dariusza Malickiego.

23 października 2004 roku zespół uroczyście obchodził 25- lecie swej działalności. Na uroczystość jubileuszową zostali zaproszeni wszyscy instruktorzy, którzy kiedyś współpracowali z zespołem, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy oraz gmin sąsiednich, delegacje OSP, delegacja Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Tąpkowic, dyrektor BiOK i władze gminy. W ciągu 25 letniej działalności zespół otrzymał wiele nagród i wyróżnień, stanowiących formę gratyfikacji za zaangażowanie w działalność śpiewaczą. Obecnie w skład zespołu wchodzi 26 pań i 2 dziewczyny w wieku 10 i 14 lat. Członkinie zespołu spotykają się regularnie co środę na dwugodzinnych próbach. Ich wysiłki są doceniane. W 2006 r. zajęły I miejsce w VI Rejonowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Bobrownikach oraz wyróżnienie na VII Festiwalu Piosenki Seniorów w Tarnowskich Górach „Jesień zaczyna się mimozami”. W 2007 r. – wyróżnienie na XIV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłos” oraz III miejsce na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Rok 2008 był także łaskawy dla zespołu, który na V Festiwalu Pieśni Zalotnych i Miłosnych w Preczowie przyniósł zespołowi II miejsce.

8 sierpnia 2009r. Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ożarowianki” zdobył III miejsce na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Żarkach.

10 października 2009 r. zespół obchodził Jubileusz 30-lecia działalności. Z tej okazji Jubilatki otrzymały odznaki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, przyznane przez Oddział Śląski w Katowicach. I tak brązową odznakę otrzymały:
Aniela Kopeć, Janina Sakowska, Janina Krzosek, Krzysztofa Vorreiter, Kazimiera Cichoń i instruktor zespołu Dariusz Malicki.
Srebrną odznakę otrzymały: Mirosława Trefon, Sabina Molek, Józefa Bacia, Stanisława Wyszyńska, Jolanta Sitek, Lucyna Lubas, Wiesława Kubik i Janina Rupik.
Złotą odznakę otrzymały: Józefa Całka, Jadwiga Duda, Helena Trefon, Czesława Hatlapa, Honorata Zrałek, Lidia Góra, Aniela Trefon, Gertruda Siarkowska, Janina Kocot, Janina Wach, Helena Majewska i Teresa Elzner.

W 2014 r. zespół zdobył III miejsce w 47. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej, w kategorii grup śpiewaczych z akompaniamentem.

Rok 2016 przyniósł zespołowi kolejny sukces. Było nim zdobyte wyróżnienie w 49 Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej.

Skip to content