Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ożarowianki” założony został w sierpniu 1979 roku. Ziściło się wówczas marzenie ożarowickich gospodyń, a zwłaszcza ówczesnej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Ożarowicach Stanisławy Janota i Henryki Urbańczyk, aby wzorem innych wsi w Ożarowicach działał śpiewający zespół. W sierpniu ówczesna dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Tąpkowicach pani Irena Róg zwołała na spotkanie przedstawicielki Kół Gospodyń z całej Gminy.
Pani Róg wyraziła wówczas chęć prowadzenia chóru, który zorganizowany został przy KGW w Ożarowicach.
Oprócz Ożarowianek do chóru zapisały się także panie z Celin i Zendka, razem śpiewało 39 pań.
Chór po raz pierwszy wystąpił 12 grudnia 1979 roku na Dniu Seniora w Urzędzie Gminy.

Zespół do tej pory aktywnie uczestniczy w życiu Gminy i Ośrodka Kultury
uświetniając wydarzenia kulturalne swoimi występami, a ćwiczy pod fachowym okiem Pana Szymona Piguły.
Zespół w tej chwili liczy 14 osób.

PONIŻEJ FOTORELACJE Z WYBRANYCH WYDARZEŃ:

2023

DOŻYNKI GMINNE

55 WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WIEJSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH W BRENNEJ

SILVER RUN

Podczas 55 Wojewódzkiego Przeglądu
Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej
Instruktor Zespołu Pan Szymon Piguła
otrzymał dyplom za zaangażowanie, motywowanie, podtrzymywanie tradycji
oraz wieloletnią prace z zespołami Zagłębia.

DZIEŃ STRŻAKA

WIECZÓR KOLĘDOWY

2022

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

DOŻYNKI GMINNE

54 WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WIEJSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH W BRENNEJ

SILVER RUN

WIECZÓR KOLĘDOWY

XI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW LUDOWYCH „ZŁOTY TALIZMAN”

2020

WIECZÓR KOLĘDOWY

2019

WIECZÓR KOLĘDOWY

DOŻYNKI GMINNE

2018

DOŻYNKI GMINNE

51 WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WIEJSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH

WIECZÓR KOLĘDOWY

2017

WIECZÓR KOLĘDOWY

DOŻYNKI GMINNE

50 WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WIEJSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH W BRENNEJ

PRZEGLĄD CHÓRÓW I ZESPOŁÓW OKRĘGU TARNOGÓSKIEGO

JURA FESTIWAL – ZESPÓŁ OTRZYMAŁ NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ W WYSOKOŚCI 800zł

2016

DOŻYNKI GMINE

49 WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WIEJSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH – ZESPÓŁ OTRZYMAŁ WYRÓŻNIENIE

WIECZÓR KOLĘDOWY

2015

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

FESTIWAL GMIN W KOZIEGŁOWACH

FESTIWAL PIEŚNI ZALOTNYCH I MIŁOSNYCH

MAJOWE ŚWIĘTO

KOLĘDOWY WIECZÓR

2014

ŚWIĘTO ŚW. CECYLII

NARODOWE ŚW. NIEPODLEGŁOŚCI

PRZEGLĄD FOLKLORYSTYCZNY – WICI

DOŻYNKI GMINNE

47 WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WIEJSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH W BRENNEJ

2013

DOŻYNKI GMINNE

KŁOMNICE

XX ŚWIĘTOJAŃSKI FESTIWAL
PIEŚNI I PRZYŚPIEWEK ZALOTNYCH

KONCERT KOLĘD W KOŚCIELE
PW. ŚW. KRZYŻA W OŻAROWICACH

KOLĘDOWY WIECZÓR

2012

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WIEJSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH W BRENNEJ

KONCERT „OŻAROWIANEK” W BRYNICY

KOLĘDOWY WIECZÓR

MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGIONALNYCH „ZŁOTY KŁOS” W ZEBRZYDOWICACH

2011

DOŻYNKI GMINNE

KOLĘDOWY WIECZÓR

2010

KAMIEŃSKIE MŁYNY

DOŻYNKI GMINNE

MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW REGIONALNYCH „ZŁOTY KŁOS”

KOLĘDOWY WIECZÓR

2009

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

DOŻYNKI GMINNE

PIKNIK EMERYCKI

VI REGIONALNY FESTIWAL PIEŚNI I PRZYŚPIEWEK ZALOTNYCH W PRECZOWIE

42 WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WIEJSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH W BRENNEJ

30 JUBILEUSZOWE DNI OTWARTE DRZWI ROLNICTWA

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH „WICI”

MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW REGIONALNYCH W ZEBRZYDOWICACH
III MIEJSCE

MIĘDZYKULTUROWY PRZEGLĄD FOLKLORYSTYCZNY ZAGŁĘBIE I SĄSIEDZI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

NIEDZIELA GOIKOWA W SKANSENIE W CHORZOWIE

10 października 2009 r. zespół obchodził Jubileusz 30-lecia działalności.
Z tej okazji Jubilatki otrzymały odznaki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,
przyznane przez Oddział Śląski w Katowicach.
Brązową odznakę otrzymały:
Aniela Kopeć, Janina Sakowska, Janina Krzosek, Krzysztofa Vorreiter, Kazimiera Cichoń i instruktor zespołu Dariusz Malicki.

Srebrną odznakę otrzymały:
Mirosława Trefon, Sabina Molek, Józefa Bacia, Stanisława Wyszyńska, Jolanta Sitek, Lucyna Lubas, Wiesława Kubik i Janina Rupik.

Złotą odznakę otrzymały:
Józefa Całka, Jadwiga Duda, Helena Trefon, Czesława Hatlapa, Honorata Zrałek, Lidia Góra, Aniela Trefon, Gertruda Siarkowska, Janina Kocot, Janina Wach, Helena Majewska i Teresa Elzner.

2008

XV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
KOLĘD I PASTORAŁEK W BĘDZINIE

IX JURAJSKI FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY W KŁOBUCKU

V REGIONALNY FESTIWAL
PIEŚNI I PRZYŚPIEWEK ZALOTNCYCH – II MIEJSCE

MIĘDZYKULTUROWY PRZEGLĄD FOLKLORYSTYCZNY ZAGŁĘBIE I SĄSIEDZI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW REGIONALNYCH W ZEBRZYDOWICACH

2004

Od 2004 roku zespół pracował pod kierunkiem pana Dariusza Malickiego aż do roku 2022.

23 października 2004 roku zespół uroczyście obchodził 25-lecie swej działalności.
Na uroczystość jubileuszową zostali zaproszeni wszyscy instruktorzy, którzy kiedyś współpracowali z zespołem,
delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy oraz gmin sąsiednich, delegacje OSP, delegacja Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych z Tąpkowic, dyrektor BiOK i władze gminy. W ciągu 25 letniej działalności zespół otrzymał
wiele nagród i wyróżnień, stanowiących formę gratyfikacji za zaangażowanie w działalność śpiewaczą.
 W skład zespołu wchodziło 26 pań i 2 dziewczyny w wieku 10 i 14 lat.
Członkinie zespołu spotykały się regularnie co środę na dwugodzinnych próbach. Ich wysiłki są doceniane.
W 2006 r. zajęły I miejsce w VI Rejonowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Bobrownikach
oraz wyróżnienie na VII Festiwalu Piosenki Seniorów w Tarnowskich Górach „Jesień zaczyna się mimozami”.
W 2007 r. – wyróżnienie na XIV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłos”
oraz III miejsce na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

W październiku 2002 roku instruktorem zespołu został pan Klaudiusz Sokołowski, który do repertuaru 
wprowadził kolędy i pastorałki, dzięki czemu zespół corocznie brał udział
w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie
oraz Kolędowym wieczorze przy świecach organizowanym przez BiOK w Tąpkowicach.
Oprócz tego zespół wystąpił w I Koziegłowskich Spotkaniach Folklorystycznych, Dniach Otwartych Drzwi Rolnictwa w Mikołowie,
w Rejonowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Folklorystycznych w Bobrownikach.

Od września 2000 roku do czerwca 2002 roku instruktorami zespołu byli jeszcze pan Józef Frączek, pan Marcin Chudy,
pani Jolanta Dąbrowska. Zespół w tym okresie brał udział w Rejonowym Przeglądzie
Amatorskich Zespołów Folklorystycznych w Bobrownikach, występował na Festiwalu Seniorów „Kasztan” w Tarnowskich Górach,
na Dniach Seniora w Świerklańcu, na Międzynarodowym Przeglądzie Folklorystycznym „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach,
na festynie z okazji 10 – lecia Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego na lotnisku w Pyrzowicach,
na Festynie Letnim w Tarnowskich Górach oraz brał udział w Dniach Otwartych Drzwi Rolnictwa w Mikołowie.

W latach 1992 – 1993 instruktorem zespołu była pani Anna Nabrdalik.
Jak corocznie zespół brał udział w Przeglądach Folklorystycznych. Najważniejszym jednak wydarzeniem tego okresu był udział
w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Babie Lato” w Bydgoszczy.
Lata 1993 – 1995, to okres krótkiej przerwy w działalności zespołu spowodowany brakiem instruktora.
Od roku 1996 zespół wznowił działalność, a instruktorem został pan Marian Block.
W tym okresie współpracę z zespołem podjęła kapela prowadzona również przez pana Blocka.
Za namową instruktora zespół wstąpił do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddziału Śląskiego.
Brał także udział w Przeglądach Folklorystycznych, koncertował na dożynkach miejskich w Bobrownikach i Reptach Śląskich,
na jubileuszu 25- lecia Gminy Psary, oraz dla kuracjuszy Górnośląskiego Centrum Rehabilitacyjnego w Reptach Śląskich.

Następnym instruktorem zespołu w latach 1987 – 1991 była pani Henryka Hyla.
W tym okresie tradycyjnie już zespół brał udział w Przeglądach Folklorystycznych w Siewierzu, Pszczynie, Olkuszu i Chorzowie.
We wrześniu 1990 roku po raz drugi została nagrana audycja dla Polskiego Radia.

Lata 1985 – 1987 to lata, w których zespół nie tylko śpiewał, ale i tańczył.
Instruktorem zespołu wówczas był pan Wacław Wolny, a choreografem pani Anna Szymańska.
Był to okres wielu osiągnięć i nagród. Zespół występował nie tylko na Przeglądach Folklorystycznych,
ale również na Śląskich Dniach Kultury w „Zielonym Oczku” w Katowicach, na Dniach Prasy w Chorzowie.
Wielkim wydarzeniem było nagranie audycji z zespołem dla Polskiego Radia.

W latach 1981 – 1984 zespół występował na przeglądach wspólnie z orkiestrą dętą
pod przewodnictwem pana Mariana Klimczyka. W 1983 chór przekształcił się w zespół folklorystyczny i przyjął nazwę
Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ożarowianki”. Zespół w swoim repertuarze oprócz piosenek miał również zwyczaje i obrzędy
m.in. „Skubanie pierza”. Corocznie brał udział w Międzywojewódzkich Przeglądach Zespołów Folklorystycznych w Żywcu.

Skip to content