Rytmika jest techniką wychowania muzycznego, która kształtuje kulturę muzyczną i słuch dziecka.
To różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno-ruchowe, wspierające także rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny.
Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę
i orientację przestrzenną u dzieci.

Głównym zadaniem rytmiki u dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzanie ciekawości muzycznej,
która z czasem przekształca się w świadome przeżywanie muzyki np. poprzez śpiew czy taniec.

Zajęcia rytmiki w przedszkolach naszej gminy prowadzi Pani Ania
(w związku z pandemią COVID-19 zajęcia rytmiki są wstrzymane)

Skip to content