Zakres działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach.

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach znajduje się w Tąpkowicach przy ulicy Zwycięstwa 17.
Realizowane zadania w naszej instytucji to: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych. Udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie ich na zewnątrz,
prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym, organizowanie różnego rodzaju konkursów, wystaw, festiwali, festynów, wyjazdów do kina, teatru, spotkań autorskich, udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych. Organizowane są również zajęcia pozalekcyjne,
tj. zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia nauki gry na instrumentach.
BiOK organizuje również wyjazd na zimowisko oraz półkolonie dla dzieci.
Salę widowiskową BiOK można wynająć aby zorganizować imprezę okolicznościową.
W strukturach BiOK działa również Uniwersytet Trzeciego Wieku w skład którego wchodzą wykłady, warsztaty,
nauka języka angielskiego, zajęcia gimnastyczne Aktywny Senior oraz zajęcia artystyczne.

Filia numer 1 znajduje się w Ożarowicach przy ulicy Sportowej 1. Jest to filia biblioteczna,
której zadaniem, tak samo jak biblioteki głównej, jest gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie
zbiorów bibliotecznych. Udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie ich na zewnątrz,
prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym, udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych. W fili numer 1 z prowadzone są również zajęcia
z Uniwersytetu Dziecięcego. W budynku mieści się siedziba oraz prowadzone są zajęcia Stowarzyszenia
„Pomocni” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin.

Filia numer 2 znajduje się w Zendku przy ulicy Głównej 126. Biblioteka mieści się w budynku szkoły podstawowej.
Tak samo jej zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych.
Udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie ich na zewnątrz,
prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym, udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych.

Ponadto w strukturach BiOK działa Świetlica wiejska w Celinach.
Mieści się ona w Celinach przy ulicy Szmaragdowej 22. W świetlicy można wynająć dwie sale,
na których można zorganizować imprezę okolicznościową.

Skip to content