Ludowy Zespól Śpiewaczy „Zendkowianki” zostal założony w 1983 roku również na bazie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. Instruktorem zespołu byla pani Henryka Hyla. Po kilkumiesięcznej wytężonej pracy po raz pierwszy zespół wziął udział w Przeglądzie Folklorystycznym w Pszczynie. Poza tym występował na dożynkach gminnych, imprezach pierwszomajowych i innych. W 1987 roku działalność zespołu została zawieszona.

Rok 2001 był rokiem, w którym reaktywowany został Ludowy Zespól Śpiewaczy „Zendkowianki”. Członkinie zespołu zmobilizowały się i bardzo szybko, bo zaledwie w ciągu tygodnia pod kierunkiem pani Henryki Hyla przygotowały się do koncertu na uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Corocznie biorą udział w Międzynarodowym Przeglądzie Folklorystycznym „Złoty Klos” w Zebrzydowicach (w 2002 roku zdobył wyróżnienie), Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, w Dniach Otwartych Drzwi Rolnictwa w Mikołowie, w Festiwalu „Jesień zaczyna się mimozami”, w Przeglądzie Amatorskich Zespołów Ludowych w Brennej. Zespół brał udział także w Rejonowym Przeglądzie Folklorystycznym w Bobrownikach. Uświetnia swoimi występami wszystkie uroczystości gminne i kościelne.

W 2009 roku zespół zmienił nazwę na „Zendkowianie”, ponieważ wstąpili do niego trzej panowie: Kazimierz Głogowski, Lucjan Kieras i Henryk Szynal.

Skip to content