Osoby z niepełnosprawnością wraz z rodzicami mają możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego
podczas cotygodniowych, środowych zajęć w „Niezapominajce”
Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin od godziny 16:00 – 19:00.
Spotkania odbywają się w świetlicy przy ul. Sportowej 1 w Ożarowicach.

Udział osób z niepełnosprawnością w zajęciach integracyjnych pomaga im w nawiązywaniu relacji społecznych,
szczególnie w zakresie komunikacji z otoczeniem, współdziałania w grupie.
„Niezapominajka” integruje również z lokalnym środowiskiem.
W ramach działającego Klubu Honorowego Gościa naszych podopiecznych odwiedzają
specjalni goście z terenu gminy jak i spoza niej. 

Dwukrotnie zostało zorganizowane spotkanie w integracyjnej Kawiarence „Niezapominajka”
z wolontariuszkami z gimnazjum oraz z członkami Stowarzyszenia „Bank Życzliwych Serc” w Siewierzu.
Członkowie świetlicy chętnie uczestniczą w konkursach organizowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury,
wycieczkach czy zajęciach, tj. warsztaty teatralne, gra terenowa „Odkrywcy”, gra w kręgle i wiele więcej.

„Niezapominajkę” finansuje m.in. Gmina Ożarowice. Prowadzeniem zajęć integracyjnych zajmują się:
Lidia Rupik – oligofrenopedagog oraz Anna Kocot – pedagog specjalny.

Masz w swoim najbliższym otoczeniu osobę z niepełnosprawnością? Przyłącz się do nas. 

Skip to content