„Niezapominajka” dla niepełnosprawnych

Osoby z niepełnosprawnością wraz z rodzicami od października zeszłego roku mają możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego podczas cotygodniowych zajęć w „Niezapominajce” Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin.

Udział osób z niepełnosprawnością w zajęciach integracyjnych pomaga im w nawiązywaniu relacji społecznych, szczególnie w zakresie komunikacji z otoczeniem, współdziałania w grupie.

„Niezapominajka” integruje również z lokalnym środowiskiem. W ramach działającego Klubu Honorowego Gościa od października do czerwca tego roku odwiedzili nas: Grzegorz Czaplawójt Ożarowic, radna Agata Bednarek, Zbigniew Lubas, dyrektor Gimnazjum w Ożarowicach, Jerzy Jóźwikprzewodniczący LGD „Brynica to nie granica”, Izabela Górska, Grażyna Bąbik, Marta Woś, Krzysztof Witkowski. Stale współpracujemy z wolontariuszkami z Gimnazjum w Ożarowicach. Dwukrotnie zorganizowaliśmy spotkanie w integracyjnej Kawiarence „Niezapominajka”: z wolontariuszkami z gimnazjum oraz z członkami Stowarzyszenia „Bank Życzliwych Serc” w Siewierzu.

Członkowie świetlicy wyjechali na: rekonstrukcję Bitwy Wyrskiej 2016, Wieczór Marzeń w Zoo, piknik rodzinny w Zendku – Strąkowie.

„Niezapominajkę” finansuje m.in. Gmina Ożarowice. Zajęcia od października do czerwca odbywały się w Gimnazjum w Ożarowicach, dzięki gościnności Zbigniewa Lubasa.

Prowadzeniem zajęć integracyjnych zajmują się: Lidia Rupik, oligofrenopedagog oraz Anna Kocot, pedagog specjalny.

Masz w swoim najbliższym otoczeniu osobę z niepełnosprawnością? Przyłącz się do nas. Poniższa prezentacja pokazuje nasze działania od października do czerwca tego roku. (Lir)

Aktywne lato w „Niezapominajce”

Podczas tegorocznych wakacji, co środę, osoby z niepełnosprawnością i ich rodzice mają możliwość spotkań w „Niezapominajce” Integracyjnej Świetlicy dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin. Obecnie spotykamy się w budynku przy ulicy Sportowej 1 w Ożarowicach (obok biblioteki) w godzinach od 16.00 do 19.00.

Tegoroczne wakacje zaczęliśmy od bowlingu na kręgielni w Tarnowskich Górach. Po raz kolejny rozgrywkę wygrały Daria i Alicja Fisior. Podczas kolejnego spotkania zagraliśmy w grę terenową „Odkrywcy”. Najlepiej z odpowiedziami na pytania i sprawnościami koniecznymi do jej zaliczenia poradził sobie Łukasz Czapla.

W te wakacje rozpoczęliśmy cykl warsztatów teatralnych Teatr dla życia, których celem jest usamodzielnianie osób niepełnosprawnych. Naszym Gościem Honorowym była Agnieszka Nir, studentka medycyny. Osoby z niepełnosprawnością uczyły się rozpoznawać ból, wskazywać jego źródło oraz mówić , również poprzez piktogramy, o swoim zdrowiu. (Lir)

Skip to content