Zajęcia j. angielski (P. Patryk)
14:05 – 19:00

Zajęcia plastyczne dla dzieci (P. Agnieszka)
16:30

Nauka gry na instrumentach drewnianych (P. Andrzej) 17:30 – 19:30

Zajęcia Dziecięcego Zespołu Śpiewaczego Ożarowice
(P. Szymon) 18:00

Zajęcia „Aktywny Senior (P. Agata)
9:00 – 10:00

Zajęcia „Aktywny Senior (P. Agata)
10:00 – 11:00

Zajęcia j. angielski (P. Patryk)
15:45 – 18:00

Zajęcia j. angielski (P. Marlena)
13:00 – 15:00)

Nauka gry na instrumentach dętych blaszanych
(P. Piotr) 15:00 – 18:00

Zajęcia j. angielski (P. Patryk)
17:15 – 18:00

Nauka gry na instrumentach perkusyjnych (P. Szymon)
14:00 – 18:00

Zajęcia j. angielski (P. Lucyna)
14:15

Zajęcia j. angielski (P. Marlena)
14:30 – 18:20

Zajęcia j. angielski (P. Patryk)
15:45 – 18:45

Zajęcia taneczne dla dzieci gr. I (P. Ewelina)
16:30 – 17:00

Zajęcia taneczne dla dzieci gr. II (P. Ewelina)
17:10 – 17:45

Zajęcia taneczne dla dzieci gr. III (P. Ewelina)
17:50 – 18:30

PBU (P. Ewelina)
18:30 – 19:30

ZUMBA (P. Ewelina)
19:30 – 20:30

Zajęcia j. angielski (P. Marlena)
12:00 – 13:00

Zajęcia j. angielski (P. Patryk)
13:15 – 16:30
13:15 – 18:00

Zajęcia j. angielski (P. Lucyna)
15:45

Próba Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice
19:00

Próba Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice

Skip to content