Orkiestra Dęta OSP w Ożarowicach powołana została formalnie 26 stycznia 1936 roku,
lecz pierwszy nabór i szkolenie kandydatów do orkiestry rozpoczęły się już w 1932 roku – tak wynika
z „Kroniki Straży Pożarnej w Ożarowicach”. Pierwszym kapelmistrzem został Józef Duda.
W 1938 roku orkiestra brała udział w pielgrzymce parafii Sączów do Częstochowy.
Kres jej rozwojowi położył wybuch II wojny światowej. Jednak już niedługo po zakończeniu działań wojennych
chciano ją reaktywować. Niestety, bez powodzenia. Dopiero w 1955 roku dzięki staraniom ówczesnego komendanta straży
pana Stanisława Kocota nastąpił skuteczny nabór kandydatów do orkiestry.
Kapelmistrzem 17 osobowej orkiestry ponownie został Józef Duda.
W 1960 roku kapelmistrzem został Stanisław Dyszy, a instruktorem Piotr Nowak z Siemoni,
który w dwóch naborach wyszkolił wielu nowych muzyków. Jesienią 1977 roku na wspólnym zebraniu zarządu OSP
i członków orkiestry kapelmistrzem został wybrany Zdzisław Czapla, który został także instruktorem
i wyszkolił wielu nowych orkiestrantów w naborach w roku 1988 i w roku 2003.

 W latach 1981 -1995 orkiestra brała udział w Wojewódzkich Przeglądach Strażackich Orkiestr Dętych.

Od 1 grudnia 2022 roku nowym kapelmistrzem został Pan Andrzej Nir.
Orkiestra stale bierze udział w uroczystościach strażackich, gminnych,
kościelnych i innych na terenie gminy jak i również poza jej granicami.
Orkiestra często bierze udział w wydarzeniach we współpracy z Orkiestrą Dętą OSP Ossy.

PONIŻEJ FOTORELACJE Z WYBRANYCH WYDARZEŃ:

2023

KONCERT POŁĄCZONYCH ORKIESTR DĘTYCH
OSP OŻAROWICE I OSP OSSY
WRAZ Z BERNADETĄ KOWALKSĄ I AGNIESZKĄ NIR

GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE

DOŻYNKI GMINNE

KONCERT ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNY

BIESIADA Z BERNADETĄ KOWALSKĄ

2022

GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE

DOŻYNKI GMINNE W PYRZOWICACH

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

100 LECIE OSP ZENDEK

2018

100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

2017

10 LECIE ZWIRWP

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

2015

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

KOLĘDOWY WIECZÓR

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

2014

DOŻYNKI GMINNE

KOLĘDOWY WIECZÓR

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

2013

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE

PROMOCJA ZESPOŁÓW I ORGANIZACJI
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY OŻAROWICE

PRZEGLĄD STRAŻACKICH ORKIESTR DĘTYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KOLĘDOWY WIECZÓR

2012

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE

KOLĘDOWY WIECZÓR

2010

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

DOŻYNKI GMINNE

KOLĘDOWY WIECZÓR

2009

DOŻYNKI GMINNE

TOPIENIE MARZANNY

KOLĘDOWY WIECZÓR

2008

LETNIE SPOTKANIE Z MUZYKĄ I ŚPIEWEM

DOŻYNKI POWIATOWO – GMINNE

Skip to content