Orkiestra Dęta OSP w Ożarowicach powołana została formalnie 26 stycznia 1936 roku, lecz pierwszy nabór i szkolenie kandydatów do orkiestry rozpoczęły się już w 1932 roku – tak wynika z „Kroniki Straży Pożarnej w Ożarowicach”. Pierwszym kapelmistrzem został Józef Duda. W 1938 roku orkiestra brała udział w pielgrzymce parafii Sączów do Częstochowy. Kres jej rozwojowi położył wybuch II wojny światowej. Jednak już niedługo po zakończeniu działań wojennych chciano ją reaktywować. Niestety, bez powodzenia. Dopiero w 1955 roku dzięki staraniom ówczesnego komendanta straży Stanisława Kocota nastąpił skuteczny nabór kandydatów do orkiestry. Kapelmistrzem 17 osobowej orkiestry ponownie został Józef Duda. W 1960 roku kapelmistrzem został Stanisław Dyszy, a instruktorem Piotr Nowak z Siemoni, który w dwóch naborach wyszkolił wielu nowych muzyków. Jesienią 1977 roku na wspólnym zebraniu zarządu OSP i członków orkiestry kapelmistrzem został wybrany Zdzisław Czapla, który został także instruktorem i wyszkolił wielu nowych orkiestrantów w naborach w roku 1988 i w roku 2003.
Obecnie Orkiestra Dęta Ożarowice liczy 25 członków, a Zdzisław Czapla funkcję kapelmistrza i instruktora pełni do chwili obecnej. W latach 1981 -1995 orkiestra brała udział w Wojewódzkich Przeglądach Strażackich Orkiestr Dętych . W roku 2000 oraz w latach 2002 – 2004 uczestniczyła w obchodach tradycyjnych Gwarków w Tarnowskich Górach, a 6 marca 2004 roku wystąpiła na II Śląskim Sejmiku Kobiecych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Tarnowskich Górach. Ponadto orkiestra bierze udział w uroczystościach strażackich, gminnych, kościelnych i innych na terenie naszej gminy, jak również poza jej granicami.

Skip to content