Chór „Niezdareczka” powstał 3 listopada 1997 roku, a nazwę przyjął od nazwy swej miejscowości – Niezdara.
Najpierw była zespołem śpiewaczym, a od 2000 roku jest chórem mieszanym śpiewającym w czterogłosie.
Pierwszą instruktorką zespołu była pani Alina Spyra. W lutym 2000 roku został przyjęty do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddziału Śląskiego w Okręgu Tarnogórskim. W kwietniu nastąpiła zmiana instruktora, którym został Pan Alfred Majerczak.
Pod jego opieką zespół rozkwitł jako ludowy zespół śpiewaczy. Pomimo sukcesów jakie odnieśli, podjęto decyzję o śpiewaniu chóralnym. Od stycznia 2001 roku do końca jego działalności opiekunem zespołu została dyrygent chórów – pani Ilona Bartoszek.


Pierwszy publiczny występ zespołu miał miejsce w czasie Świąt Bożego Narodzeniaw 1997 roku w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Tąpkowicach. Kolędy w wykonaniu zespołu spodobały się uczestnikom świątecznej mszy świętej.
Od tego czasu „Niezdareczka” bardzo często uświetnia uroczyste msze św. i to nie tylko w swoim parafialnym kościele.
Cały czas aktywnie pracuje. Ma na swoim koncie duży dorobek artystyczny. Bierze udział w festiwalach, przeglądach,
konkursach i spotkaniach. Swoimi występami uświetnia sołeckie, gminne i powiatowe uroczystości. Jest zespołem wszechstronnym, potrafi zaśpiewać nie tylko dla wytrawnych odbiorców w kościołach, salach koncertowych,
ale również dla dzieci i dorosłych na piknikach, biesiadach i festynach.
W styczniu 2023 roku podczas Kolędowego Wieczoru Chór 'Niezdareczka” ogłosił zakończenie swojej działalności.

2022

Jubileusz 25 lecia Chóru

Dożynki Gminne

Dnia 18.09.2022r. odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia istnienia Chóru „Niezdareczka”. Wydarzenie miało miejsce w Remizie OSP Niezdara.
Jubilaci z okazji swojego święta przygotowali dla publiczności przepiękny koncert,
w którym zaśpiewali kilkanaście utworów z różnorodnego i bogatego repertuaru.
Wydarzenie miało wyjątkową oprawę. Nic dziwnego, że śpiewom płynącym ze sceny,
często towarzyszyło śpiewanie widowni. Na scenie zaprezentował się również
Zespół Wokalny „Wianki” oraz „Małe Sączowianki” z Sączowa. Uroczystość była również okazją do podsumowania działalności Chóru,
przedstawienia jego historii i sukcesów. Zaproszeni goście składali gratulacje, życzenia i podziękowania, a także toast za dalszy rozwój Chóru.

Fotogaleria z uroczystości dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2022/nggallery/2022/25-lecie-choru-niezdareczka

Dnia 27.08.2022r. Chór „Niezdareczka” uczestniczył gościnnie w Dożynkach Gminnych w sołectwie Zendek.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2022/nggallery/2022/dozynki-gminne-2019

Wieczór Kolędowy przy świecach

Dnia 20.02.2022r. Chór „Niezdareczka” wystąpił na Wieczorze Kolęd
w sali widowiskowej BiOK Tąpkowice.

Fotogaleria z uroczystości dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2022/nggallery/2022/wieczor-koledowy-2021

2021

Dożynki Gminne

Dnia 28.08.2022r. Chór „Niezdareczka” wystąpił na Dożynkach Gminnych
w sołectwie Tąpkowice.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2021/nggallery/rok-2021/dozynki-gminne-w-tapkowicach

2020

Wieczór Kolędowy przy świecach

Dnia 10.01.2020r. Chór „Niezdareczka” wystąpił na Wieczorze Kolęd
w sali widowiskowej BiOK Tąpkowice.

Fotogaleria z uroczystości dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2020/nggallery/rok-2020/wieczor-koledowy-przy-swiecach

 

2019

Kolędowy Wieczór

Przegląd Chórów i Zespołów

Dnia 12.01.2019r. Chór „Niezdareczka” wystąpił na Wieczorze Kolęd
w sali widowiskowej BiOK Tąpkowice.

Fotogaleria z uroczystości dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2019/nggallery/rok-2019/koledowy-wieczor-3

Dnia 2.06.2019r. odbył się Przegląd Chórów i Zespołów Okręgu Tarnogórskiego ŚZCHIO w Niezdarze, w którym uczestniczył Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Przeglądu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2019/nggallery/rok-2019/przeglad-chorow-i-zespolow-okregu-tarnogorskiego-szchio-niezdara

WYKŁAD UTW

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 6.11.2019r. Chór „Niezdareczka” wystąpił podczas wykładu UTW Tąpkowice
w sali widowiskowej BiOK Tąpkowice. Tematem spotkania był „Stanisław Moniuszko w polskiej przestrzeni społeczno – kulturowej.

Fotogaleria z uroczystości dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2019/nggallery/rok-2019/wyklad-utw-stanislaw-moniuszko-w-polskiej-przestrzeni-spoleczno-kulturowej

Dnia 11.11.2019r. odbyło się Narodowe Święto Niepodległości, gdzie w części artystycznej wystąpił Chór „Niezdareczka” wraz z Zespołem „Weteran” z Ożarowic.

Fotogaleria z uroczystości dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2019/nggallery/rok-2019/narodowe-swieto-niepodleglosci-11-listopada

2018

WIECZÓR KOLĘDOWY PRZY ŚWIECACH

PRZEGLĄD CHÓRÓW I ORKIESTR W NIEZDARZE

Dnia 11.01.2018r. w sali widowiskowej BiOK odbył się Wieczór Kolędowy
przy świecach, gdzie wystąpił Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2018/nggallery/album-2/wieczor-koledowy-2018

Dnia 2.06.2018r. odbył się Przegląd Chórów i Orkiestr Okręgu Tarnogórskiego ŚZCHIO w Niezdarze, w którym uczestniczył Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Przeglądu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2018/nggallery/album-2/przeglad-chorow-i-orkiestr-w-niezdarze

XV ŚWIĘTOJAŃSKI FESTIWAL
PIEŚNI I PRZYŚPIEWEK ZALOTNYCH

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD
WIEJSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH

Dnia 23.06.2018r. odbył się XV Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych, w którym uczestniczył Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Festiwalu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2018/nggallery/album-2/xv-swietojanski-festiwal-piesni-i-przyspiewek-zalotnych

Dnia 21.09. odbył się Wojewódzki rzegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych,
gdzie między innymi wystąpił Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Przeglądu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2018/nggallery/album-2/51-wojewodzki-przeglad-wiejskich-zespolow-artystycznych

DOŻYNKI GMINNE

KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ

Dnia 25.08.2018r. Chór „Niezdareczka” wystąpił wraz z innymi zespołami działającymi w BiOK Tąpkowice na Dożynkach Gminnych.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2018/nggallery/album-2/dozynki-2018

Dnia 21.09. w sali widowiskowej BiOK odbył się Koncert dla Niepodległej,
gdzie między innymi wystąpił Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2018/nggallery/album-2/koncert-dla-niepodleglej

2017

WIECZÓR Z KOLĘDĄ

DOŻYNKI GMINNE

Dnia 13.01.2017r. w sali widowiskowej BiOK odbył się Wieczór Kolędowy
przy świecach, gdzie wystąpił Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2017/nggallery/album/wieczor-z-koleda

 

Dnia 26.08.2017r. Chór „Niezdareczka” wystąpił wraz z innymi zespołami działającymi w BiOK Tąpkowice na Dożynkach Gminnych.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2017/nggallery/album/dozynki-gminne-2017

JUBILEUSZ 20-LECIA CHÓRU

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 14.10.2017r. odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia istnienia Chóru „Niezdareczka”. Wydarzenie miało miejsce w Remizie OSP Niezdara.
Jubilaci z okazji swojego święta przygotowali dla publiczności przepiękny koncert,
w którym zaśpiewali kilkanaście utworów z różnorodnego i bogatego repertuaru.
Wydarzenie miało wyjątkową oprawę.

Fotogaleria z uroczystości dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2017/nggallery/album/20-lecie-niezdareczki

Dnia 11.11.2017r. odbyło się Narodowe Święto Niepodległości, gdzie w części artystycznej wystąpił Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z uroczystości dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2017/nggallery/album/swieto-niepodleglosci-6

2016

WIECZÓR KOLĘDOWY

DOŻYNKI GMINNE

Dnia 19.01.2016r. w sali widowiskowej BiOK odbył się Wieczór Kolędowy
przy świecach, gdzie wystąpił Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2016/nggallery/album-12/koledowy-wieczor-2

Dnia 27.08.2016r. Chór „Niezdareczka” wystąpił wraz z innymi zespołami działającymi w BiOK Tąpkowice na Dożynkach Gminnych w sołectwie Niezdara.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2016/nggallery/album-12/dozynki-gminne-5

2015

WIECZÓR KOLĘDOWY

FESTIWAL PIEŚNI ZALOTNYCH I MIŁOSNYCH

Dnia 8.01.2015r. w remizie OSP Ożarowice odbył się Wieczór Kolędowy
przy świecach, gdzie wystąpił Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2015-2/nggallery/album-11/koledowy-wieczor

Dnia 27.06.2015r. odbył się XV Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych i Miłosnych, w którym uczestniczył Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Festiwalu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2015-2/nggallery/album-11/festiwal-piesni-zalotnych-i-milosnych

DOŻYNKI GMINNE

Dnia 29.08.2015r. Chór „Niezdareczka” wystąpił wraz z innymi zespołami działającymi w BiOK Tąpkowice na Dożynkach Gminnych.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2015-2/nggallery/album-11/dozynki-2015

2014

WIECZÓR KOLĘDOWY

DOŻYNKI GMINNE

Dnia 15.01.2014r. odbył się Wieczór Kolędowy przy świecach, gdzie wystąpił
Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2015/nggallery/album-10/koledowy-wieczor-2014

Dnia 29.08.2015r. Chór „Niezdareczka” wystąpił wraz z innymi zespołami działającymi w BiOK Tąpkowice na Dożynkach Gminnych w sołectwie Zendek.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2015/nggallery/album-10/dozynki-gminne-4

2013

WIECZÓR KOLĘDOWY

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK W KOŚCIELE
PW. ŚW. KRZYŻA W OŻAROWICACH

Dnia 9.01.2013r. odbył się Wieczór Kolędowy przy świecach, gdzie wystąpił
Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2013/nggallery/album-9/koledowy-wieczor-przy-swiecach-5

Dnia 27.02.2013r. w Kościele pw. św. Krzyża w Ożarowicach po uroczystej mszy świętej odbył się Koncert zespołów, gdzie również swój występ śpiewaczy pokazał Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2013/nggallery/album-9/koncert-koled

„NIEZDARZAŃSKIE WYDARZENIE”

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW

Dnia 25.05.2013r. odbyło się „Niezdarzańskie wydarzenie”, w którym wystąpił
Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2013/nggallery/album-9/niezdarzanskie-swietowanie

Dnia 8.06.2013r. w Spodku w Katowicach odbył się Przegląd Zespołów, w którym uczestniczyły wszystkie zespoły działające na terenie Gminy Ożarowice, w tym Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2013/nggallery/album-9/promocja-zespolow-i-organizacji-dzialajacych-na-terenie-gminy-ozarowice

DOŻYNKI GMINNE

Dnia 25.08.2013r. Chór „Niezdareczka” wystąpił wraz z innymi zespołami działającymi w BiOK Tąpkowice na Dożynkach Gminnych.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2013/nggallery/album-9/dozynki-gminne-3

2012

JUBILEUSZ 15-LECIA CHÓRU

KOLĘDOWY WIECZÓR PRZY ŚWIECACH

24 listopada 2012r. 15-lecie istnienia obchodził Chór „Niezdareczka”. Uroczystość odbyła się w sali BiOK w Tąpkowicach. Z historią powstania i piętnastoletnią działalnością chóru zapoznała zaproszonych gości pani Aurelia Gnacik.
Śląski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Główny w Katowicach przyznał z tej okazji Jubilatom Odznaki Honorowe za zasługi w pracy społecznej Stowarzyszenia.
Odznaki Brązowe otrzymali: Helena Bijak, Ryszard Bijak, Genowefa Gubała i Ilona Karcz. Odznaki Srebrne otrzymały: Elżbieta Horzela, Małgorzata Kluszczyk, Barbara Kubica, Grażyna Surgiel, Jolanta Wylężek i Irena Stefanik.
Chórzyści przygotowali piękny koncert spośród 230 utworów, które mają w swoim repertuarze, za które otrzymali gorące oklaski i owacje na stojąco. Po koncercie „Niezdareczki” na scenie wystąpił zespół „La Bamba”.

Fotogaleria z wydarzenia dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2012/nggallery/album-8/jubileusz-15-lecia-choru-niezdareczka

Dnia 12.01.2012r. odbył się Wieczór Kolędowy przy świecach, gdzie wystąpił
Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2012/nggallery/album-8/koledowy-wieczor-przy-swiecach-4

2011

75 LAT KGW W NIEZDARZE

DOŻYNKI GMINNE

Dnia 22.10.2011r. odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 75 lat KGW Niezdara, gdzie wystąpił Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2011/nggallery/album-7/jubileusz-80-lecia-kgw-ozarowice

Dnia 28.08.2011r. Chór „Niezdareczka” wystąpił wraz z innymi zespołami działającymi w BiOK Tąpkowice na Dożynkach Gminnych.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2011/nggallery/album-7/dozynki-gminne

WIECZÓR KOLĘDOWY

Dnia 19.01.2011r. odbył się Wieczór Kolędowy przy świecach, gdzie wystąpił
Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2011/nggallery/album-7/koledowy-wieczor-przy-swiecach-3

2010

DOŻYNKI GMINNE

70 ROCZNICA ZBRODNI CELIŃSKIEJ

Dnia 27.08.2010r. Chór „Niezdareczka” wystąpił wraz z innymi zespołami działającymi w BiOK Tąpkowice na Dożynkach Gminnych.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2010/nggallery/album-6/dozynki-2010

VI LETNIE SPOTKANIE Z MUZYKĄ I ŚPIEWEM

WIECZÓR KOLĘDOWY

Dnia 12.06.2010r. Chór „Niezdareczka” wystąpił na VI Letnim Spotkaniu z Muzyką i Śpiewem w Tąpkowicach.

Fotogaleria z wydarzenia dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2010/nggallery/album-6/vi-letnie-spotkanie-z-muzyka-i-spiewem-nie-zna-granic-piesni-zew

Dnia 14.01.2010r. odbył się Wieczór Kolędowy przy świecach, gdzie wystąpił
Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2010/nggallery/album-6/koledowy-wieczor-przy-swiecach-2

25 marca 2010r. „Niezdareczka” otrzymała wyróżnienie na VI Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Koziegłówkach – Ligocie Górnej.

2009

WIECZÓR KOLĘDOWY PRZY ŚWIECACH

OBCHODY KONSTYTUCJI 3 MAJA

Chór „Niezdareczka” wystąpił na „Kolędowym Wieczorze przy świecach”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2010/nggallery/album-6/koledowy-wieczor-przy-swiecach-2

Chór „Niezdareczka” wystąpił w części artystycznej podczas Obchodów Konstytucji 3 Maja.

Fotogaleria z wydarzenia dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2009/nggallery/album-5/obchody-konstytucji-3-maja

V SPOTKANIE Z MUZYKĄ I ŚPIEWEM

DOŻYNKI GMINNE

2008

2007

17 listopada 2007 r. chór obchodził X lecie swej działalności.
W czasie uroczystości zasłużeni chórzyści zostali odznaczeni Odznakami Honorowymi nadanymi przez Zarząd Wojewódzki PZChiO.

 

Skip to content