Chór „Niezdareczka” powstał 3 listopada 1997 roku, a nazwę przyjął od nazwy swej miejscowości – Niezdara.
Najpierw była zespołem śpiewaczym, a od 2000 roku jest chórem mieszanym śpiewającym w czterogłosie.
Pierwszą instruktorką zespołu była pani Alina Spyra. W lutym 2000 roku został przyjęty do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddziału Śląskiego w Okręgu Tarnogórskim. W kwietniu nastąpiła zmiana instruktora, którym został Pan Alfred Majerczak.
Pod jego opieką zespół rozkwitł jako ludowy zespół śpiewaczy. Pomimo sukcesów jakie odnieśli, podjęto decyzję o śpiewaniu chóralnym. Od stycznia 2001 roku do końca jego działalności opiekunem zespołu została dyrygent chórów – pani Ilona Bartoszek.


Pierwszy publiczny występ zespołu miał miejsce w czasie Świąt B ożego Narodzeniaw 1997 roku w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Tąpkowicach. Kolędy w wykonaniu zespołu spodobały się uczestnikom świątecznej mszy świętej.
Od tego czasu „Niezdareczka” bardzo często uświetnia uroczyste msze św. i to nie tylko w swoim parafialnym kościele.
Cały czas aktywnie pracuje. Ma na swoim koncie duży dorobek artystyczny. Bierze udział w festiwalach, przeglądach,
konkursach i spotkaniach. Swoimi występami uświetnia sołeckie, gminne i powiatowe uroczystości. Jest zespołem wszechstronnym, potrafi zaśpiewać nie tylko dla wytrawnych odbiorców w kościołach, salach koncertowych,
ale również dla dzieci i dorosłych na piknikach, biesiadach i festynach.
W styczniu 2023 roku podczas Kolędowego Wieczoru Chór 'Niezdareczka” ogłosił zakończenie swojej działalności.

2022

Jubileusz 25 lecia Chóru

Dożynki Gminne

Dnia 18.09.2022r. odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia istnienia Chóru „Niezdareczka”. Wydarzenie miało miejsce w Remizie OSP Niezdara.
Jubilaci z okazji swojego święta przygotowali dla publiczności przepiękny koncert,
w którym zaśpiewali kilkanaście utworów z różnorodnego i bogatego repertuaru.
Wydarzenie miało wyjątkową oprawę. Nic dziwnego, że śpiewom płynącym ze sceny,
często towarzyszyło śpiewanie widowni. Na scenie zaprezentował się również
Zespół Wokalny „Wianki” oraz „Małe Sączowianki” z Sączowa. Uroczystość była również okazją do podsumowania działalności Chóru,
przedstawienia jego historii i sukcesów. Zaproszeni goście składali gratulacje, życzenia i podziękowania, a także toast za dalszy rozwój Chóru.

Fotogaleria z uroczystości dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2022/nggallery/2022/25-lecie-choru-niezdareczka

Dnia 27.08.2022r. Chór „Niezdareczka” uczestniczył gościnnie w Dożynkach Gminnych w sołectwie Zendek.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2022/nggallery/2022/dozynki-gminne-2019

Wieczór Kolędowy przy świecach

Dnia 20.02.2022r. Chór „Niezdareczka” wystąpił na Wieczorze Kolęd
w sali widowiskowej BiOK Tąpkowice.

Fotogaleria z uroczystości dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2022/nggallery/2022/wieczor-koledowy-2021

2021

Dożynki Gminne

Dnia 28.08.2022r. Chór „Niezdareczka” wystąpił na Dożynkach Gminnych
w sołectwie Tąpkowice.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2021/nggallery/rok-2021/dozynki-gminne-w-tapkowicach

2020

Wieczór Kolędowy przy świecach

Dnia 10.01.2020r. Chór „Niezdareczka” wystąpił na Wieczorze Kolęd
w sali widowiskowej BiOK Tąpkowice.

Fotogaleria z uroczystości dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2020/nggallery/rok-2020/wieczor-koledowy-przy-swiecach

 

2019

Kolędowy Wieczór

Przegląd Chórów i Zespołów

Dnia 12.01.2019r. Chór „Niezdareczka” wystąpił na Wieczorze Kolęd
w sali widowiskowej BiOK Tąpkowice.

Fotogaleria z uroczystości dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2019/nggallery/rok-2019/koledowy-wieczor-3

Dnia 2.06.2019r. odbył się Przegląd Chórów i Zespołów Okręgu Tarnogórskiego ŚZCHIO w Niezdarze, w którym uczestniczył Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Przeglądu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2019/nggallery/rok-2019/przeglad-chorow-i-zespolow-okregu-tarnogorskiego-szchio-niezdara

WYKŁAD UTW

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 6.11.2019r. Chór „Niezdareczka” wystąpił podczas wykładu UTW Tąpkowice
w sali widowiskowej BiOK Tąpkowice. Tematem spotkania był „Stanisław Moniuszko w polskiej przestrzeni społeczno – kulturowej.

Fotogaleria z uroczystości dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2019/nggallery/rok-2019/wyklad-utw-stanislaw-moniuszko-w-polskiej-przestrzeni-spoleczno-kulturowej

Dnia 11.11.2019r. odbyło się Narodowe Święto Niepodległości, gdzie w części artystycznej wystąpił Chór „Niezdareczka” wraz z Zespołem „Weteran” z Ożarowic.

Fotogaleria z uroczystości dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2019/nggallery/rok-2019/narodowe-swieto-niepodleglosci-11-listopada

2018

WIECZÓR KOLĘDOWY PRZY ŚWIECACH

PRZEGLĄD CHÓRÓW I ORKIESTR W NIEZDARZE

Dnia 11.01.2018r. w sali widowiskowej BiOK odbył się Wieczór Kolędowy
przy świecach, gdzie wystąpił Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2018/nggallery/album-2/wieczor-koledowy-2018

Dnia 2.06.2018r. odbył się Przegląd Chórów i Orkiestr Okręgu Tarnogórskiego ŚZCHIO w Niezdarze, w którym uczestniczył Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Przeglądu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2018/nggallery/album-2/przeglad-chorow-i-orkiestr-w-niezdarze

XV ŚWIĘTOJAŃSKI FESTIWAL
PIEŚNI I PRZYŚPIEWEK ZALOTNYCH

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD
WIEJSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH

Dnia 23.06.2018r. odbył się XV Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych, w którym uczestniczył Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Festiwalu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2018/nggallery/album-2/xv-swietojanski-festiwal-piesni-i-przyspiewek-zalotnych

Dnia 21.09. odbył się Wojewódzki rzegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych,
gdzie między innymi wystąpił Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Przeglądu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2018/nggallery/album-2/51-wojewodzki-przeglad-wiejskich-zespolow-artystycznych

DOŻYNKI GMINNE

KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ

Dnia 25.08.2018r. Chór „Niezdareczka” wystąpił wraz z innymi zespołami działającymi w BiOK Tąpkowice na Dożynkach Gminnych.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2018/nggallery/album-2/dozynki-2018

Dnia 21.09. w sali widowiskowej BiOK odbył się Koncert dla Niepodległej,
gdzie między innymi wystąpił Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2018/nggallery/album-2/koncert-dla-niepodleglej

2017

WIECZÓR Z KOLĘDĄ

DOŻYNKI GMINNE

Dnia 13.01.2017r. w sali widowiskowej BiOK odbył się Wieczór Kolędowy
przy świecach, gdzie wystąpił Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2017/nggallery/album/wieczor-z-koleda

 

Dnia 26.08.2017r. Chór „Niezdareczka” wystąpił wraz z innymi zespołami działającymi w BiOK Tąpkowice na Dożynkach Gminnych.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2017/nggallery/album/dozynki-gminne-2017

JUBILEUSZ 20-LECIA CHÓRU

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 14.10.2017r. odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia istnienia Chóru „Niezdareczka”. Wydarzenie miało miejsce w Remizie OSP Niezdara.
Jubilaci z okazji swojego święta przygotowali dla publiczności przepiękny koncert,
w którym zaśpiewali kilkanaście utworów z różnorodnego i bogatego repertuaru.
Wydarzenie miało wyjątkową oprawę.

Fotogaleria z uroczystości dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2017/nggallery/album/20-lecie-niezdareczki

Dnia 11.11.2017r. odbyło się Narodowe Święto Niepodległości, gdzie w części artystycznej wystąpił Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z uroczystości dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2017/nggallery/album/swieto-niepodleglosci-6

2016

WIECZÓR KOLĘDOWY

DOŻYNKI GMINNE

Dnia 19.01.2016r. w sali widowiskowej BiOK odbył się Wieczór Kolędowy
przy świecach, gdzie wystąpił Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2016/nggallery/album-12/koledowy-wieczor-2

Dnia 27.08.2016r. Chór „Niezdareczka” wystąpił wraz z innymi zespołami działającymi w BiOK Tąpkowice na Dożynkach Gminnych w sołectwie Niezdara.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2016/nggallery/album-12/dozynki-gminne-5

2015

WIECZÓR KOLĘDOWY

FESTIWAL PIEŚNI ZALOTNYCH I MIŁOSNYCH

Dnia 8.01.2015r. w remizie OSP Ożarowice odbył się Wieczór Kolędowy
przy świecach, gdzie wystąpił Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2015-2/nggallery/album-11/koledowy-wieczor

Dnia 27.06.2015r. odbył się XV Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych i Miłosnych, w którym uczestniczył Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Festiwalu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2015-2/nggallery/album-11/festiwal-piesni-zalotnych-i-milosnych

DOŻYNKI GMINNE

Dnia 29.08.2015r. Chór „Niezdareczka” wystąpił wraz z innymi zespołami działającymi w BiOK Tąpkowice na Dożynkach Gminnych.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2015-2/nggallery/album-11/dozynki-2015

2014

WIECZÓR KOLĘDOWY

DOŻYNKI GMINNE

Dnia 15.01.2014r. odbył się Wieczór Kolędowy przy świecach, gdzie wystąpił
Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2015/nggallery/album-10/koledowy-wieczor-2014

Dnia 29.08.2015r. Chór „Niezdareczka” wystąpił wraz z innymi zespołami działającymi w BiOK Tąpkowice na Dożynkach Gminnych w sołectwie Zendek.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2015/nggallery/album-10/dozynki-gminne-4

2013

WIECZÓR KOLĘDOWY

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK W KOŚCIELE
PW. ŚW. KRZYŻA W OŻAROWICACH

Dnia 9.01.2013r. odbył się Wieczór Kolędowy przy świecach, gdzie wystąpił
Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2013/nggallery/album-9/koledowy-wieczor-przy-swiecach-5

Dnia 27.02.2013r. w Kościele pw. św. Krzyża w Ożarowicach po uroczystej mszy świętej odbył się Koncert zespołów, gdzie również swój występ śpiewaczy pokazał Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2013/nggallery/album-9/koncert-koled

„NIEZDARZAŃSKIE WYDARZENIE”

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW

Dnia 25.05.2013r. odbyło się „Niezdarzańskie wydarzenie”, w którym wystąpił
Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2013/nggallery/album-9/niezdarzanskie-swietowanie

Dnia 8.06.2013r. w Spodku w Katowicach odbył się Przegląd Zespołów, w którym uczestniczyły wszystkie zespoły działające na terenie Gminy Ożarowice, w tym Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2013/nggallery/album-9/promocja-zespolow-i-organizacji-dzialajacych-na-terenie-gminy-ozarowice

DOŻYNKI GMINNE

Dnia 25.08.2013r. Chór „Niezdareczka” wystąpił wraz z innymi zespołami działającymi w BiOK Tąpkowice na Dożynkach Gminnych.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2013/nggallery/album-9/dozynki-gminne-3

2012

JUBILEUSZ 15-LECIA CHÓRU

KOLĘDOWY WIECZÓR PRZY ŚWIECACH

24 listopada 2012r. 15-lecie istnienia obchodził Chór „Niezdareczka”. Uroczystość odbyła się w sali BiOK w Tąpkowicach. Z historią powstania i piętnastoletnią działalnością chóru zapoznała zaproszonych gości pani Aurelia Gnacik.
Śląski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Główny w Katowicach przyznał z tej okazji Jubilatom Odznaki Honorowe za zasługi w pracy społecznej Stowarzyszenia.
Odznaki Brązowe otrzymali: Helena Bijak, Ryszard Bijak, Genowefa Gubała i Ilona Karcz. Odznaki Srebrne otrzymały: Elżbieta Horzela, Małgorzata Kluszczyk, Barbara Kubica, Grażyna Surgiel, Jolanta Wylężek i Irena Stefanik.
Chórzyści przygotowali piękny koncert spośród 230 utworów, które mają w swoim repertuarze, za które otrzymali gorące oklaski i owacje na stojąco. Po koncercie „Niezdareczki” na scenie wystąpił zespół „La Bamba”.

Fotogaleria z wydarzenia dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2012/nggallery/album-8/jubileusz-15-lecia-choru-niezdareczka

Dnia 12.01.2012r. odbył się Wieczór Kolędowy przy świecach, gdzie wystąpił
Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2012/nggallery/album-8/koledowy-wieczor-przy-swiecach-4

2011

75 LAT KGW W NIEZDARZE

DOŻYNKI GMINNE

Dnia 22.10.2011r. odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 75 lat KGW Niezdara, gdzie wystąpił Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2011/nggallery/album-7/jubileusz-80-lecia-kgw-ozarowice

Dnia 28.08.2011r. Chór „Niezdareczka” wystąpił wraz z innymi zespołami działającymi w BiOK Tąpkowice na Dożynkach Gminnych.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2011/nggallery/album-7/dozynki-gminne

WIECZÓR KOLĘDOWY

Dnia 19.01.2011r. odbył się Wieczór Kolędowy przy świecach, gdzie wystąpił
Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2011/nggallery/album-7/koledowy-wieczor-przy-swiecach-3

2010

DOŻYNKI GMINNE

70 ROCZNICA ZBRODNI CELIŃSKIEJ

Dnia 27.08.2010r. Chór „Niezdareczka” wystąpił wraz z innymi zespołami działającymi w BiOK Tąpkowice na Dożynkach Gminnych.

Fotogaleria z Dożynek Gminnych dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2010/nggallery/album-6/dozynki-2010

VI LETNIE SPOTKANIE Z MUZYKĄ I ŚPIEWEM

WIECZÓR KOLĘDOWY

Dnia 12.06.2010r. Chór „Niezdareczka” wystąpił na VI Letnim Spotkaniu z Muzyką i Śpiewem w Tąpkowicach.

Fotogaleria z wydarzenia dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2010/nggallery/album-6/vi-letnie-spotkanie-z-muzyka-i-spiewem-nie-zna-granic-piesni-zew

Dnia 14.01.2010r. odbył się Wieczór Kolędowy przy świecach, gdzie wystąpił
Chór „Niezdareczka”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2010/nggallery/album-6/koledowy-wieczor-przy-swiecach-2

25 marca 2010r. „Niezdareczka” otrzymała wyróżnienie na VI Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Koziegłówkach – Ligocie Górnej.

2009

WIECZÓR KOLĘDOWY PRZY ŚWIECACH

OBCHODY KONSTYTUCJI 3 MAJA

Chór „Niezdareczka” wystąpił na „Kolędowym Wieczorze przy świecach”.

Fotogaleria z Koncertu dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2010/nggallery/album-6/koledowy-wieczor-przy-swiecach-2

Chór „Niezdareczka” wystąpił w części artystycznej podczas Obchodów Konstytucji 3 Maja.

Fotogaleria z wydarzenia dostępna pod linkiem:
https://www.biok.pl/osrodek-kultury/fotogaleria-rok-2009/nggallery/album-5/obchody-konstytucji-3-maja

V SPOTKANIE Z MUZYKĄ I ŚPIEWEM

DOŻYNKI GMINNE

2008

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

17 listopada 2007 r. chór obchodził X lecie swej działalności. W czasie uroczystości zasłużeni chórzyści zostali odznaczeni Odznakami Honorowymi nadanymi przez Zarząd Wojewódzki PZChiO.

 

Skip to content