W 2013 roku z inicjatywy dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice pani Róży Szydło oraz instruktora zespołów śpiewaczych pana Szymona Piguły zrodził się pomysł zaszczepienia kultury ludowej w najmłodszych. Tak oto powstał zespół mający w prostej linii kontynuować i naśladować tradycje muzykowania starszego pokolenia…

Jego celem jest:
– pielęgnować tradycję lokalnego folkloru, zwyczaj wspólnego śpiewania,
– umuzykalniać dzieci i młodzież,
– wyjeżdżając na konkursy, przeglądy i festiwale sławić dobre imię naszej gminy,
– uświetniać uroczystości,
– dbać o dobrą zabawę członków zespołu
Członkowie zespołu to:
– uśmiechnięte dziewczynki i chłopcy,
– dzieci w wieku od 5 do 13 lat,
– fantastyczni młodzi ludzie z wielkim sercami, czystymi głosami – albo głosami, które wkrótce się wyczyszczą 😉 – i świetnym poczuciem humoru!

Z racji położenia geograficznego (na styku dwóch odmiennych kulturowo regionów) zespół czerpie z różnych źródeł: muzyki ludowej oraz mieszczańskiej. Prezentuje folklor śląski z elementami kultury Ziemi Zagłębiowskiej.

W 2014 r. zespół brał udział w I Edycji Europejskiego Konkursu „Rozśpiewany Śląsk” w Koszęcinie, w III Przeglądzie Piosenki Wiosennej w Sączowie, Dożynkach Gminnych w Zendku.
Rok 2015 przyniósł zespołowi wielki sukces – I miejsce w XXII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor 2015, który odbył się w dniach 01.05. i 03.05.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach oraz
I miejsce w Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej organizowanym przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach.
Kolejnym sukcesem jest III miejsce w I Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Piosenki z fonoteki” organizowanego przez GOK w Gródkowie.
Rok 2016 to  m.in. udział w VIII Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi”, III miejsce w X Folkloriadzie Jurajskiej w Poraju i I miejsce w XXI Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie.

W roku 2016 po udziale w VIII Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym nastąpił przełom. Poziom artystyczny grupy został wsparty poprzez zakup jednolitych strojów ludowych. Zostało to poprzedzone dogłębną analizą – zespół posiada siedzibę w Pyrzowicach – na terenie pogranicza śląsko-zagłębiowskiego. Zdecydowano, że ubiory nawiązywać będą do tradycji śląskiej. Wybrano zatem stroje o wiele barwniejsze, radośniejsze – wpisując się w radosny charakter zespołu i niewinny, dziecięcy wiek jego członków.

Skip to content