Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w TWÓRCZYCH WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH
połączonych z FESTIWALEM ROZMAITOŚCI I SZTUKI WSZELAKIEJ!

Warsztaty realizowane są w zakresie zaspokajania potrzeb społeczności z całego obszaru “LGD Brynica to nie Granica”,
podnosząc kompetencje społeczne z różnych dziedzin działalności artystycznej.

Organizowane warsztaty będą obejmowały cykl 5 szkoleń z zakresu sztuki w tym: rzeźba, linoryt, metaloplastyka, witraż
oraz decoupage
o charakterze kulturalno/wychowawczo/rozrywkowym.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są na podstawie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia, przesłanej pocztą elektroniczną na adres: biuro@mgokwozniki.com do dnia 20 maja 2021 roku.

Do pobrania:

REGULAMIN
Karta zgłoszeniowa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania,

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”

oraz Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

w ramach projektu współpracy „Marka Lokalna na BIS”, ogłaszają:

KONKURS „MARKA LOKALNA”

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i  usług z obszaru trzech Lokalnych Grup Działania: „Leśna Kraina Górnego Śląska”, „Brynica to nie granica” oraz Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki  Lokalnej.

Konkurs obejmuje 4 kategorie:

  • produkt spożywczy,
  • sztuka/rękodzieło,
  • produkt użytkowy/rzemiosło,
  • produkt turystyczny/rekreacyjny.

 

Do udziału w konkursie „Marka Lokalna” mogą przystąpić osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające produkty na terenie Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu „Marka Lokalna” oraz zaakceptowały jego postanowienia.

Nagrody dla laureatów konkursu:

– Oznakowanie produktu/usługi Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”,

– Szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie,

– Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa,

– Promocja w TV, mediach społecznościowych oraz na stronie LGD,

– Prezentacja i promocja podczas „Jarmarku Marki Lokalnej”, XII Targów Produktów Regionalnych
w Zakopanem oraz innych wydarzeń organizowanych przez LGD.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu „Marka Lokalna” dostępny na stronach internetowych:

www.lesnakrainalgd.pl

www.lgd-brynica.pl

www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl

Do pobrania na stronie internetowej: http://www.lgd-brynica.pl/

Regulamin Konkursu „Marka Lokalna” z załącznikami

Opis kategorii

Formularz zgłoszeniowy

 

Skip to content