Biblioteka i Ośrodek Kultury, Tąpkowice ul Zwycięstwa 17, Centrala

– Do biblioteki można wejść tylko jednym wejściem, które nie jest dostosowane architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami.

– Przy budynku znajduje się parking dla czytelników z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

– Korytarz oraz pomieszczenia biblioteki są częściowo dostępne dla osób niepełnosprawnych.

– Brak toalety oraz szatni dla użytkowników biblioteki.

– Biblioteka posiada domofon, który znajduje się na podwórzu po prawej stronie, obok drzwi garażowych OSP. Domofonem można przywołać bibliotekarza i poprosić o pomoc w korzystaniu z biblioteki.

– BiOK posiada również salę widowiskową, która przystosowana jest dla osób ze szczególnymi potrzebami.

– Na korytarzu (sala widowiskowa) znajdują się toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz szatnia dla wszystkich użytkowników.

– Piętro budynku (przy sali widowiskowej) nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami – brak windy, podnośnika.

– Istnieje wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem – nr telefonu 32 285 72 93.

Filia numer 1 w Ożarowicach, ul. Sportowa 1

– Filia biblioteczna i świetlica usytuowana jest na piętrze budynku.

– Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze od strony skateparku nie jest dostosowane architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami, drugie od strony parkingu posiada wewnątrz budynku windę.

– Biblioteka posiada domofon, który znajduje się przy wejściu od strony skateparku. Domofonem można przywołać bibliotekarza i poprosić o pomoc w korzystaniu z biblioteki.

– Przy budynku znajduje się parking dla czytelników z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

– W budynku dostępne są dwie toalety dla osób niepełnosprawnych.

– Korytarz oraz pomieszczenia biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

– Istnieje wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem – nr telefonu 32 284 00 63.

Filia numer 2 w Zendku, ul. Gówna 126

– Biblioteka mieści się w Szkole Podstawowej.

– Wejście do szkoły ma podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami.

– Pomieszczenie biblioteki jest częściowo dostępne dla osób niepełnosprawnych.

– Brak toalety oraz szatni dla użytkowników biblioteki.

W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem – nr telefonu 32 287 60 91.

Świetlica wiejska w Celinach, ul. Szmaragdowa 22

– Wejście do budynku, hol oraz sala bankietowa są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

– Na piętrze znajduje się jedno pomieszczenie przeznaczone dla użytkowników, które nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami – brak windy, podnośnika.

– W budynku istnieje szatnia dla użytkowników obiektu.

– Znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

– Budynek posiada parking dla użytkowników.

We wszystkich naszych budynkach:

– Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

– W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

– W budynkach brak pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

– Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Skip to content