ZAJĘCIA TANECZNE

Informujemy, iż spotkanie organizacyjne (dla rodziców), dzieci, które są chętne na zajęcia taneczne odbędzie się 14.09.2021r. o godz. 17:00 w Filii Bibliotecznej nr 1 w Ożarowicach przy ul. Sportowej 1  

Rekrutacja do Projektu

GMINA OŻAROWICE rozpoczyna REKRUTACJĘ do projektu pn.  „Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Beneficjentem projektu...

Skip to content