Zakup nowości wydawniczych

Biblioteka realizuje Program Wieloletni
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROK 2020

W 2020r. nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków Biblioteki Narodowej, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w wysokości 5000zł. Za tą kwotę zakupiono 158 książek. Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości a opracowanymi zbiorami już cieszą się nasi Czytelnicy.

ROK 2019

W 2019r. otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Było to dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Nasza Biblioteka otrzymała 6428 zł dofinansowania, z czego zakupiono 200 egz. Nowości książkowych do wszystkich placówek bibliotecznych. Zbiory książkowe zostały uzupełnione głównie o pozycje z literatury pięknej – 194 woluminy i o książki dla dzieci – 6 woluminów. Z kwoty tej zakupiono przede wszystkim nowości ale też i kontynuacje serii. Przyznane środki finansowe na ten rok zostały wykorzystane w całości w oznaczonym terminie. Wszystkie zakupione zbiory zostały opracowane i włączone na półkę „nowości” i tym samym czytelnicy chętnie już z nich korzystają.

ROK 2018

Informujemy, że nasza Biblioteka otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2018 r. ze środków finansowych ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Było to dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Nasza biblioteka otrzymała kwotę 6.000 zł, dzięki czemu księgozbiór wszystkich placówek bibliotecznych powiększył się o 187 egzemplarzy. Głównie są to pozycje z literatury pięknej oraz dla dzieci i młodzieży. Zakupiono przede wszystkim nowości a także kontynuacje serii. Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości w oznaczonym terminie. Zakupione książki zostały opracowane i udostępnione czytelnikom.

ROK 2017

Miło nam poinformować o kolejnej dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2017 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. W tym roku otrzymaliśmy kwotę w wysokości 4 450 zł, z czego zostało zakupionych 211 książek dla wszystkich placówek bibliotecznych naszej gminy. W tym roku również ze środków tych zostały zakupione nowości wydawnicze. Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości w oznaczonym terminie do dnia 30 listopada 2017 r., a zakupione książki opracowane i udostępnione czytelnikom.

ROK 2016

Z radością informujemy, że nasza Biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2016 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Było to dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Biblioteka otrzymała kwotę 7 000 zł, z czego zakupiono 283 książek do wszystkich placówek bibliotecznych, głównie pozycje z literatury pięknej i dla dzieci i młodzieży. Zakupiono przede wszystkim nowości a także kontynuacje serii i brakujące lektury. Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości w oznaczonym terminie. Zakupione książki zostały opracowane i udostępnione czytelnikom.

W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników książki do odwiedzenia biblioteki i skorzystania z zakupionych nowości.
Skip to content