Biblioteka realizuje Program Wieloletni
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

„Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek
w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

na lata 2021 – 2025

ROK 2023

Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek
w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub
synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.
W 2023 roku Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach otrzymała wsparcie finansowe w łącznej kwocie 4 500,00 zł
w ramach Priorytetu 1 „Poprawa oferty
bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Wkład własny
biblioteki to 18 000 złotych.
Za tą kwotę zostało zakupionych 649 egzemplarzy, z czego 120
z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

ROK 2022

W 2022 roku Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach otrzymała wsparcie finansowe w łącznej kwocie 4 500,00 zł w ramach Priorytetu 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Wkład własny biblioteki to 18 000 złotych. Za tą kwotę zostało zakupionych 739 egzemplarzy,
z czego 129 
z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

ROK 2021

W 2021 roku Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach otrzymała wsparcie finansowe w łącznej kwocie 4 750,00 zł
w ramach Priorytetu 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Wkład własny biblioteki to 19 000 złotych. Za tą kwotę zostało zakupionych
764 egzemplarzy, z czego 147
z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

na lata 2016-2020

ROK 2020

W 2020r. nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków Biblioteki Narodowej, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
w wysokości 5000 zł. Za tą kwotę zakupiono 158 książek. Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości a opracowanymi zbiorami
już cieszą się nasi Czytelnicy.

___________________

ROK 2019

W 2019r. otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Było to dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Nasza Biblioteka otrzymała 6428 zł dofinansowania, z czego zakupiono 200 egz. Nowości książkowych do wszystkich placówek bibliotecznych. Zbiory książkowe zostały uzupełnione głównie o pozycje z literatury pięknej – 194 woluminy i o książki dla dzieci – 6 woluminów. Z kwoty tej zakupiono przede wszystkim nowości ale też i kontynuacje serii. Przyznane środki finansowe na ten rok zostały wykorzystane w całości w oznaczonym terminie. Wszystkie zakupione zbiory zostały opracowane i włączone na półkę „nowości” i tym samym czytelnicy chętnie już z nich korzystają.

___________________

ROK 2018

Informujemy, że nasza Biblioteka otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2018 r. ze środków finansowych ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Było to dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Nasza biblioteka otrzymała kwotę 6.000 zł, dzięki czemu księgozbiór wszystkich placówek bibliotecznych powiększył się o 187 egzemplarzy. Głównie są to pozycje z literatury pięknej oraz dla dzieci i młodzieży. Zakupiono przede wszystkim nowości a także kontynuacje serii. Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości w oznaczonym terminie. Zakupione książki zostały opracowane i udostępnione czytelnikom.

___________________

ROK 2017

Miło nam poinformować o kolejnej dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2017 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. W tym roku otrzymaliśmy kwotę w wysokości 4 450 zł, z czego zostało zakupionych 211 książek dla wszystkich placówek bibliotecznych naszej gminy. W tym roku również ze środków tych zostały zakupione nowości wydawnicze. Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości w oznaczonym terminie do dnia 30 listopada 2017 r., a zakupione książki opracowane i udostępnione czytelnikom.

___________________

ROK 2016

Z radością informujemy, że nasza Biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2016 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Było to dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Biblioteka otrzymała kwotę 7 000 zł, z czego zakupiono 283 książek do wszystkich placówek bibliotecznych, głównie pozycje z literatury pięknej i dla dzieci i młodzieży. Zakupiono przede wszystkim nowości a także kontynuacje serii i brakujące lektury. Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości w oznaczonym terminie. Zakupione książki zostały opracowane i udostępnione czytelnikom.

Skip to content