Usługi

  • bezpłatne wypożyczanie książek
  • bezpłatne czytelnie internetowe we wszystkich placówkach bibliotecznych
  • usługi xerograficzne

„Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek”, dzięki któremu Filie biblioteczne w Ożarowicach i w Zendku posiadają darmowy Internet.

W 2013 r. BiOK pozyskał nowe komputery do Czytelni Internetowej.
Komputery zakupiono w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013”.

Skip to content