Aktualizacja dnia 15.04.2021r.

Informacja o wynikach naboru  na stanowisko Animatora społeczności lokalnej

 

Aktualizacja dnia 25.03.2021r.

Nabór na stanowisko animatora do projektu „Tereny powojskowe w Ożarowicach jako miejsce integracji i aktywności społecznej”

Fundusze Europejskie Loga
Skip to content