Deklaracja dostępności

Zakres działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach.

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach znajduje się w Tąpkowicach przy ulicy Zwycięstwa 17. Realizowane zadania w naszej instytucji to: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych. Udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie ich na zewnątrz, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym, organizowanie różnego rodzaju konkursów, wystaw, festiwali, festynów, wyjazdów do kina, teatru, spotkań autorskich, udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych. Organizowane są również zajęcia pozalekcyjne, tj. zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia nauki gry na instrumentach. BiOK organizuje również wyjazd na zimowisko oraz półkolonie dla dzieci. Salę widowiskową BiOK można wynająć aby zorganizować imprezę okolicznościową. W strukturach BiOK działa również Uniwersytet Trzeciego Wieku w skład którego wchodzą wykłady, warsztaty, nauka języka angielskiego, zajęcia gimnastyczne Aktywny Senior oraz zajęcia artystyczne.

Filia numer 1 znajduje się w Ożarowicach przy ulicy Sportowej 1. Jest to filia biblioteczna, której zadaniem, tak samo jak biblioteki głównej, jest gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych. Udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie ich na zewnątrz, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym, udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych. W fili numer 1 z prowadzone są również zajęcia z Uniwersytetu Dziecięcego. W budynku mieści się siedziba oraz prowadzone są zajęcia Stowarzyszenia „Pomocni” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin.

Filia numer 2 znajduje się w Zendku przy ulicy Głównej 126. Biblioteka mieści się w budynku szkoły podstawowej. Tak samo jej zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych. Udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie ich na zewnątrz, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym, udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych.

Ponadto w strukturach BiOK działa Świetlica wiejska w Celinach. Mieści się ona w Celinach przy ulicy Szmaragdowej 22. W świetlicy można wynająć dwie sale, na których można zorganizować imprezę okolicznościową.

Pliki do pobrania:
Deklaracja dostępności format PFD.
Deklaracja dostępności format DOC / WORD

Skip to content