Prezentacje multimedialne seniorów z kursu komputerowego

W kwietniu 2019 roku, grupy 1-7 zakończyły darmowy kurs komputerowy. Szkolenie skierowane było dla seniorów 65+, którzy należą do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach. Organizowany był przez Śląska Akademię Seniora. Kurs odbywał się w czytelni komputerowej Filii Bibliotecznej nr 1 w Ożarowicach. W szkoleniu brało udział 70 seniorów, którzy podzieleni byli na 7 grup, w każdej po 10 osób. Kursanci nauczyli się podstaw posługiwania się komputerem oraz korzystania z internetu. Na zajęciach panowała przyjacielska atmosfera, pozwalająca na swobodne zdobywanie nowych relacji oraz umacnianie tych już istniejących. Uczniowie przekonali się, iż komputer to urządzenie przyjazne seniorom.

Poniżej przedstawiamy prezentacje multimedialne, które są podsumowaniem ich nauki:

PONIEDZIAŁEK:
GRUPA I: link do pobrania
GRUPA II: link do pobrania

ŚRODA:
GRUPA I: link do pobrania
GRUPA II: link do pobrania

CZWARTEK:
GRUPA I: link do pobrania

PIĄTEK:
GRUPA I: link do pobrania
GRUPA II: link do pobrania