Wielka nauka dla małych studentów – Uniwersytety Dziecięce Akademii WSB!

Wielka nauka dla małych studentów – Uniwersytety Dziecięce Akademii WSB!

Jak barwny jest świat motyli? Czy trudno wyprodukować skuteczny lek? Czy każdy może być aktorem?

To tylko kilka wybranych zagadnień, które zostaną poruszone podczas wykładów przygotowanych przez najlepszych wykładowców akademickich i popularyzatorów nauki współpracujących z Akademią WSB.

Już 10 października rusza rusza VI edycja Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB w Ożarowicach.

Najmłodsi mieszkańcy Ożarowic po raz kolejny będą mogli uczestniczyć w niezwykłych spotkaniach ze światem nauki.

Harmonogram zajęć Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB w Ożarowicach obejmuje 10 wykładów stacjonarnych, które są realizowane w Filii Biblioteki w Ożarowicach. Program zajęć uzupełniają warsztaty fakultatywne oraz wycieczki naukowe.

Zapisy do Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB w  Ożarowicach trwają. Liczba wolnych miejsc jest jednak ograniczona i ze zgłoszeniami trzeba się spieszyć. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej (ud.wsb.edu.pl) lub uzyskać pod nr telefonu 32 295 93 15.

Uniwersytet Dziecięcy Akademii WSB w Ożarowicach  to jeden z szesnastu Uniwersytetów Dziecięcych Akademii WSB.  W największej w Polsce sieci Uniwersytetów Dziecięcych Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. – Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) swoje kompetencje poszerza ponad 3 000 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 12 lat. Realizowane projekty mają na celu rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego najmłodszych, rozbudzenie ich aktywności poznawczej oraz przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki.

Uniwersytet Dziecięcy Akademii WSB w Ożarowicach realizowany jest wspólnie z Urzędem Gminy
w Ożarowicach, pod honorowym patronatem Wójta – Pana Grzegorza Czapli.