Olimpiada w Łazach

25 maja 2019 r. słuchacze UTW w Tąpkowicach uczestniczyli w XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”. Jak co roku do Łaz przyjechało ponad tysiąc zawodników z całej Polski oraz Ukrainy i Austrii.
Z Olimpiady wróciliśmy z 11 medalami, w tym 1 brązowym.
Ta sobota zostanie na długo w naszej pamięci, gdyż była pełna radości, uśmiechu, przyjaźni, śpiewu, muzyki i tańca.
Gratulujemy serdecznie wszystkim zawodnikom UTW Tąpkowice i dziękujemy za moc wrażeń i emocji.