Festiwal Kolęd i Pastorałek

Serdecznie zapraszamy wszystkich lubiących muzykę i śpiew do wzięcia udziału w Festiwalu kolęd i pastorałek. Festiwal odbędzie się dnia 13 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali BiOK.
W konkursie mogą wziąć udział młodzi artyści z podziałem na  kilka grupach wiekowych:

  • przedszkole,
  • klasy I – III,
  • klasy IV – VI,
  • kl. VII – VIII
  • gimnazjum

Wykonawcy prezentują jedną kolędę lub pastorałkę solo. W przypadku dużej liczby uczestników Jury dopuszcza możliwość wykonania 1 zwrotki utworu i refren.
– Przewidujemy nagrody rzeczowe i dyplomy.
– Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i występ na prawdziwej scenie.
– Laureaci Grand Prix i I miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych zobowiązani są do występu na Kolędowym Wieczorze
– Warunkiem udziału w festiwalu jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 6.12.2018r.
W zgłoszeniu prosimy podać tytuł kolędy lub pastorałki, imię i nazwisko wykonawcy, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela lub osoby przygotowującej uczestnika oraz uwagi dotyczące akompaniamentu (płyta CD, pendrive).
Organizator prosi o wytypowanie tylko dwóch osób z grupy lub klasy do udziału w konkursie. Każdy uczestnik festiwalu jest pod opieką osoby przygotowującej do konkursu. Uczestnika do konkursu typuje i zgłasza placówka do której uczęszcza.

Karta zgłoszenia Festiwal Kolęd i Pastorałek