Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Polecany

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice z siedzibą w Tąpkowicach uprzejmie informuje, że dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach” dostępne są na stronie www.bip.ozarowice.pl w zakładce Zamówienia publiczne / Biblioteka i Ośrodek Kultury / Przetargi / 2018.

Informacja

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w BiOK jest pan Piotr Kaczmarek,   e-mail: iod.bioktapkowice@gmail.com

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniach 30 kwietnia i 4 maja br, BiOK jest czynny do godz. 15:00.
Dnia 2 maja br. BiOK jest nieczynny

Informacja o naborze na stanowisko bibliotekarza

Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko bibliotekarza została wybrana Pani Magdalena Kozłowska zamieszkała w Tąpkowicach.
Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą merytoryczną niezbędną do wykonywania zadań na w/w stanowisku pracy.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) BiOK będzie czynny do godz. 15:00.

Zakup nowości wydawniczych

Biblioteka realizuje Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020

Znalezione obrazy dla zapytania logo biblioteki narodowej

Z radością informujemy, że nasza Biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2017 r. ze środków finansowych ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Było to dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Biblioteka otrzymała kwotę 4.450 zł, z czego zakupiono 211 książek do wszystkich placówek bibliotecznych, głównie pozycje z literatury pięknej i dla dzieci i młodzieży. Zakupiono przede wszystkim nowości a także kontynuacje serii i brakujące lektury. Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości w oznaczonym terminie. Zakupione książki zostały opracowane i udostępnione czytelnikom.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że dnia 14 kwietnia br. (Wielki Piątek) BiOK w Tąpkowicach będzie czynny do godz. 15:00.

Filie biblioteczne w Ożarowicach i w Zendku w tym dniu będą nieczynne.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 r. PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ został przeniesiony z Ożarowic do Tąpkowic i mieści się w Bibliotece i Ośrodku Kultury. Z bezpłatnych porad PUNKTU można korzystać codziennie w godz. od 15:30 do 19:30. Czytaj dalej

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniach 23 grudnia (piątek) i 30 grudnia 2016 r. BiOK będzie czynny do godz. 15:00