PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 r. PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ został przeniesiony z Ożarowic do Tąpkowic i mieści się w Bibliotece i Ośrodku Kultury. Z bezpłatnych porad PUNKTU można korzystać codziennie w godz. od 15:30 do 19:30. Czytaj dalej

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniach 23 grudnia (piątek) i 30 grudnia 2016 r. BiOK będzie czynny do godz. 15:00

ŚWIĘTA

ŚWIĘTA

 

 

 

Pachnących choinką,

pełnych ciepła i miłości

Świąt Bożego Narodzenia,

wypełnionych śpiewem kolęd

i radosnymi spotkaniami

w gronie najbliższych

życzą

Pracownicy BiOK

Bezpłatne porady prawne

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Ożarowice.
Dyżur prawnika począwszy od 21 września 2016 r. w każdą środę w godz. od 17:00 do 18:30 w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Tąpkowicach

KARTY ŚKUP

Dnia 9 września 2016 r. (piątek) w godz. od 8:00 do 18:00 będzie można jeszcze raz skorzystać  z Mobilnego Punktu Informacji ŚKUP w celu złożenia wniosku na spersonalizowaną (imienną) kartę ŚKUP – Śląska Karta Usług Publicznych.
Zapraszamy do BiOK:
– dorosłych z dowodami osobistymi,
– młodzież powyżej 13-go roku życia z legitymacjami szkolnymi,
– rodziców z dziećmi do 13-go roku życia

Rewitalizacja Gminy Ożarowice – ankieta

ANKIETA -Rewitalizacja Gminy Ożarowice

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem przez Gminę Ożarowice do opracowania „Programu Rewitalizacji dla gminy Ożarowice” pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia poniższej ankiety, która będzie podstawą do wytyczenia obszarów wymagających interwencji w ramach działań rewitalizacyjnych.

Informujemy że ankieta ma charakter anonimowy.

Wypełnioną ankietę do dnia 15 września 2016 r. prosimy:

–  przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, lub

–  złożyć w biurze podawczym UG Ożarowice (pok.11), ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, lub

–  przesłać drogą elektroniczną na e-mail: ankietarewitalizacja@ug.ozarowice.pl

Ponadto wersje papierowe ankiet dostępne są w biurze podawczym UG Ożarowice (pok. 11),

ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Prawidłowo przeprowadzona rewitalizacja jest znaczącym bodźcem rozwoju lokalnego, skutkuje polepszeniem stanu infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i społecznej, służącej rozwojowi gospodarczemu oraz większą aktywnością  i przedsiębiorczością mieszkańców.

Niezwykle istotnym elementem procesu przygotowywania programu rewitalizacji są konsultacje społeczne. Właściwie przeprowadzone konsultacje społeczne oraz prawidłowo zinterpretowane ich wyniki, gwarantują ujęcie w programie rewitalizacji inwestycji zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami społeczności lokalnej.

Czytaj dalej

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. BiOK będzie czynny do godz. 15:00.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.03.2016 r. (Wielki Czwartek) BiOK będzie czynny w godz. 10:00 do 15:00 a w dniu 25.03.2016 r. (Wielki Piątek) w godz. 08:00 do 15:00.