UTW

„Wykorzystanie ekstremalnych temperatur w medycynie” będzie tematem wykładu w dniu 28.11.2018 r.o godz. 17:00 w BiOK. Wykład poprowadzi dr hab. Armand Cholewka