XV GRAND PRIX TĄPKOWICE 2019

Zapraszamy na XV Grand Prix Tąpkowic. Pierwsze spotkanie szachowe odbędzie się dnia 12 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w sali BiOK.

Regulamin Rozgrywek Szachowych XV Grand Prix Tąpkowice 2019
1. Postanowienia ogólne
1.1 Rozgrywki szachowe GP Tąpkowice rozegrane zostaną w okresie od
stycznia do maja 2019 roku.
1.2 Cały cykl rozgrywek składa się z pięciu indywidualnych turniejów
szachowych.
1.3 W jednym miesiącu rozgrywany jest jeden turniej.
1.4 Nagrody rozdane zostaną po zakończeniu całego cyklu. O kolejności miejsc
w klasyfikacji generalnej decyduje ilość punktów pomocniczych zdobytych w
czterech maksymalnie turniejach. Zawodnikom uczestniczącym we wszystkich
pięciu turniejach odrzuca się najgorszy ze wszystkich wynik.
2. Uczestnictwo
2.1 W rozgrywkach GP mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na miejsce
zamieszkania.
2.2 Nie wprowadza się ograniczeń ze względu na posiadaną kategorię szachową
czy przynależność klubową.
2.3 Za udział w rozgrywkach szachowych GP nie pobiera się wpisowego.
3. Przepisy gry w szachy
3.1 Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego wg Aneksu A (Szachy szybkie). Stosuje się artykuły A4.
4. System rozgrywek
4.1 W zależności od ilości zgłoszonych zawodników poszczególne turnieje będą
rozgrywane następująco:
do 10 zawodników
– system kołowy (każdy z każdym);
od 11 do 18 zawodników
– system szwajcarski – 6 rund;
od 19 do 26 zawodników
– system szwajcarski – 7 rund;
powyżej 26 zawodników
– system szwajcarski – 9 rund
4.2 Tempo gry – po 10′ + 5” na ruch dla każdego zawodnika.
5. Kolejność miejsc
5.1 Klasyfikacja indywidualna pojedynczego turnieju.
O kolejności miejsc zawodników decyduje ilość zdobytych punktów. W razie
równej ilości punktów o kolejności decydują:
a) w systemie kołowym Berger, bezpośredni wynik pomiędzy
zainteresowanymi, lepszy wynik kolorem czarnym;
b) w systemie szwajcarskim Buholtz średni, Buholtz pełny, bezpośredni wynik
pomiędzy zainteresowanymi, lepszy wynik kolorem czarnym;
5.2 Za udział w każdym pojedynczym turnieju przyznawane są zawodnikom
punkty pomocnicze w zależności od zajętego miejsca:
1 miejsce 10 pkt
2 miejsce 9 pkt
3 miejsce 8 pkt
4 miejsce 7 pkt
5 miejsce 6 pkt
6 miejsce 5 pkt
7 miejsce 4 pkt
8 miejsce 3 pkt
9 miejsce 2 pkt
10 miejsce 1 pkt
Pozostali 0 pkt.
5.3 O kolejności w końcowej klasyfikacji decyduje ilość zdobytych punktów
pomocniczych z czterech turniejów. Uczestniczącym w pięciu turniejach
odrzuca się najsłabszy wynik. W razie równej ilości punktów o kolejności
decyduje lepszy wynik w ostatnim turnieju.
6. Czas i miejsce
6.1 Poszczególne turnieje szachowe rozegrane będą w Bibliotece i Ośrodku
Kultury Gminy Ożarowice  w Tąpkowicach ul. Zwycięstwa 17
6.2 Zgłoszenia do każdego turnieju przyjmowane będą elektronicznie na stronie
turnieju CheessArbitra http://www.chessarbiter.com/turnieje.php do godziny
23:00 dnia poprzedzającego turniej lub w dniu rozgrywek od godziny 9:00 do
godziny 9:45.
Rozpoczęcie I rundy nastąpi o godzinie 10:00.
7. Przepisy końcowe
7.1 Sześciu najlepszych zawodników cyklu GP oraz najlepszy zawodnik gminy
Ożarowice otrzymują nagrody rzeczowe.
7.2 Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ostatnim turnieju.
7.3 Zwycięzca cyklu rozgrywek GP oprócz nagrody otrzyma puchar dyrektora BiOK.
7.4 W przypadku uczestnictwa minimum 3 zawodniczek będzie prowadzona
dodatkowa klasyfikacja kobieca.
7.5 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu w przypadkach spornych.
Terminy:
I turniej: 12 stycznia 2019 r.
II turniej: 9 lutego 2019 r.
III turniej: 2 marca 2019 r.
IV turniej: 6 kwietnia 2019 r.
V turniej: 11 maja 2019 r.