Podziękowanie

PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE AKCJI CHARYTATYWNEJ DLA OLIWKI HYLA Z BOGUCHWAŁOWIC

Bezinteresowność jest czymś wspaniałym, odświętnym i w tych czasach czymś rzadko spotykanym. Chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w wydarzeniu pod tytułem „Niedziela na sportowo dla Oliwki”. Akcja charytatywna miała miejsce w Ożarowicach przy ul. Sportowej 1 w dniu 11.10.2020r.

Wyrazy wdzięczności składamy:
– Organizatorowi półmaratonu „Halfmarathon4Oliwia” – Kamilowi Hyla,
– Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Tąpkowicach,
– Zakładom Mięsnym HAM,
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowicach,
– Klubowi Sportowemu LOB,
– Ludowemu Klubowi Sportowemu PIAST Ożarowice,
– Aktywnemu Wojkowickiemu Seniorowi – Andrzejowi Marie,,
– Kołom Gospodyń Wiejskich naszej gminy a w szczególności KGW Ożarowice,
– Rodzicom dzieci Szkoły Podstawowej w Ożarowicach,
– Pogotowiu Ratunkowemu Irmed,
– oraz wszystkim wolontariuszom i uczestnikom „Niedzieli na sportowo dla Oliwki”

Dziękujemy za wszelką szczodrość, wsparcie, życzliwość, za zaangażowanie, pomoc oraz za bezinteresowną chęć do czynienia dobra. Bez Waszej przychylnej postawy, zorganizowanie tej wspaniałej akcji byłoby niemożliwe.

Wspólnymi siłami udało nam się zebrać 8407,74zł. Środki zostały przekazane za pomocą fundacji Siepomaga.