Informacja o naborze na stanowisko bibliotekarza

Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko bibliotekarza została wybrana Pani Magdalena Kozłowska zamieszkała w Tąpkowicach.
Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą merytoryczną niezbędną do wykonywania zadań na w/w stanowisku pracy.