INFORMACJA

W GODZINACH 13:45 – 14:00
PRZERWA NA WIETRZENIE I DEZYNFEKCJĘ POMIESZCZEŃ