Informacje o projekcie

11 października 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Biblioteką i Ośrodkiem Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach na dofinansowanie przebudowy terenu przy budynku BIOK mającej na celu stworzenie miejsca w centrum Tąpkowic, które będzie służyło między innymi mieszkańcom Gminy Ożarowice na cele rekreacji codziennej oraz rekreacji związanej z imprezami plenerowymi takimi jak festyny, pikniki, koncerty itp.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego w dniu 14 marca 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację robót budowlanych związanych z przebudową terenu przy BIOK.

Realizacja robót budowlanych pn. „Przebudowa terenu w centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej” współfinansowana ze środków EFRROW została zakończona i przekazana do użytkowaniaRewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice

zestaw_nss_silesia_ue1_kolorRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

– realna odpowiedź na realna potrzeby

 

Beneficjent: Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach
Wartość projektu: 7 268 468,46 zł
Wartość dofinansowania:

5 605 986,67 zł – Unia Europejska

695 000,00 – Ministerstwo Sportu i Turystyki

Źródło dofinansowania:

Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Okres realizacji: 2014-2015

 

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach dzięki pozyskanej dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 będzie mogła przystąpić do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola, usytuowanej na obszarach powojskowych w miejscowości Ożarowice na cele edukacyjne, społeczne i kulturalne.

Ponadto, w ramach projektu powstanie plac utwardzony kostką brukową z elementami małej infrastruktury, boisko wielofunkcyjne w terenach zielonych o sztucznej nawierzchni wraz z budynkiem zaplecza i toaletami publicznymi, tor do skateparku oraz siłownia plenerowa w zieleni parkowej, plac zabaw dla dzieci „Cztery pory roku” oraz platforma widokowa. Przewiduje się także budowę dwóch parkingów oraz dróg wewnętrznych, które zostaną odtworzone po śladzie istniejących dróg gruntowych wraz z ciągami pieszymi.

Wartość projektu wynosi 7 mln zł, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej to 5,3 mln zł, a Ministerstwa Sportu i Turystyki 0,7 mln zł.

Prace w ramach projektu zostaną zakończone w 2015 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

mapka