Pierwsze zajęcia Aktywny Senior

Serdecznie zapraszamy na pierwsze zajęcia Aktywny Senior z Panią Agatą Bednarek w nowym roku Akademickim 2019-2010

Zajęcia odbędą się 10 września:
I grupa: godzina 9:00
II grupa: godzina 10:00

Uniwersytet Trzeciego Wieku – zapraszamy na rok akademicki 2019/2020

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach

 1. Postanowienia ogólne.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tąpkowicach działa w oparciu o statut Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach i wypełnia zadania w zakresie upowszechniania kultury, dotyczące organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej dla mieszkańców.

 1. Cele Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
 2. Upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych.
 3. Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych.
 4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności słuchaczy.
 5. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska.
 6. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji wśród słuchaczy.
 • Sposoby realizacji zadań.

Uniwersytet realizuje powyższe cele poprzez:

 • wykłady, seminaria, kursy językowe,
 • spotkania z przedstawicielami nauki, literatury, kultury, sztuki, polityki, gospodarki,
 • zajęcia fakultatywne.
 1. Struktura organizacyjna. 
 2. Organem prowadzącym UTW w Tąpkowicach jest Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach
 3. Uniwersytetem kieruje dyrektor BiOK.
 4. Organem przedstawicielskim UTW jest Rada Słuchaczy.

Kryteria naboru słuchaczy i warunki uczestnictwa.

 1. Słuchaczem UTW w Tąpkowicach może zostać każda osoba w wieku „55+”, osoby w wieku przedemerytalnym, emeryci a także renciści niezależnie od wieku, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym Gminy Ożarowice.
 2. Warunkiem uczestnictwa w UTW w Tąpkowicach jest złożenie stosownej deklaracji i dokonanie obowiązujących opłat.
 3. Obowiązkowe dla każdego słuchacza jest uiszczenie jednorazowej opłaty w wysokości 30 zł na dany rok akademicki, która nie podlega zwrotowi.
 4. Za każde zajęcia fakultatywne obowiązuje miesięczna opłata w wysokości 20 zł.
 5. Wniesione opłaty za uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych nie podlegają zwrotowi ale istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach, jeżeli zaistnieją szczególne okoliczności (szpital, sanatorium). Rezygnacja powinna być zgłoszona pisemnie osobie kierującej UTW w Tąpkowicach najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nieobecność.
 6. Zaleganie z ustalonymi opłatami skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.
 7. Warunkiem uczęszczania na zajęcia jest posiadanie ważnej legitymacji słuchacza UTW w Tąpkowicach.

Prawa i obowiązki słuchaczy.

 1. Słuchacze Uniwersytetu mają prawo do:
 2. udziału we wszystkich rodzajach zajęć, zgodnie z przyjętymi zasadami odpłatności,
 3. inicjowania nowych form działań twórczych i programowych,
 4. wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach.
 5. Słuchacze UTW w Tąpkowicach są zobowiązani do:
 6. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
 7. terminowego wnoszenia opłat za zajęcia fakultatywne,
 8. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Uniwersytetu.

Obsługa i baza lokalowa.

 1. Organ prowadzący UTW w Tąpkowicach czyli Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach zapewnia:
 2. pomieszczenia do prowadzenia zajęć
 3. wykładowców oraz osoby prowadzące zajęcia,
 4. obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny,
 5. obsługę organizacyjną, administracyjną oraz finansowo – księgową.
 6. BiOK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, nagrań z wizerunkiem uczestników, wykonanych podczas imprez, wykładów, spotkań i zajęć dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych.

Załączniki do pobrania: (Po kliknięciu w dany link, prosimy zjechać myszką w dół, będzie tam ZIELONA RAMKA Z NAPISEM „POBIERZ PLIK”
Deklaracja
Oświadczenie BiOK (dla osób korzystających z ćwiczeń)

Olimpiada w Łazach

25 maja 2019 r. słuchacze UTW w Tąpkowicach uczestniczyli w XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”. Jak co roku do Łaz przyjechało ponad tysiąc zawodników z całej Polski oraz Ukrainy i Austrii.
Z Olimpiady wróciliśmy z 11 medalami, w tym 1 brązowym.
Ta sobota zostanie na długo w naszej pamięci, gdyż była pełna radości, uśmiechu, przyjaźni, śpiewu, muzyki i tańca.
Gratulujemy serdecznie wszystkim zawodnikom UTW Tąpkowice i dziękujemy za moc wrażeń i emocji.

 

Dodatkowe warsztaty

Szanowni Studenci UTW w Tąpkowicach

Serdecznie zapraszamy na dodatkowe warsztaty o tematyce prozdrowotnej.
Warsztaty odbędą się w następujących  terminach:
3.04.2019 r. (środa) godz. 17:00 – temat: „Nietrzymanie moczu – problem do opanowania”.
24.04.2019 r. (środa) godz. 17:00 – temat: „Udar – działaj szybko!”
22.05.2019 r. (środa) godz. 17:00 – temat: „ Prawidłowa postawa, czyli mój kręgosłup jest ważny”.
29.05.2019 r. (środa) godz. 17:00 – temat: „Gimnastyka głowy – poprawa pamięci, koordynacji, percepcji oraz profilaktyka upadku”.

Ogłoszenie

Uwaga!

Serdecznie zapraszamy chętnych studentów UTW na imprezę z okazji Tłustego Czwartku w Hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej.

Impreza odbędzie się dnia 4 marca 2019 roku o godzinie 17:00 (do godz. 21/22).
Cena biletu 70 zł.

Zostało jeszcze 21 wolnych miejsc!

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga zmiana terminu!

Uwaga zmiana terminu!

Osoby wybierające się na Ostatki do Dąbrowy Górniczej uprzejmie informujemy, że data spotkania została zmieniona na 4 marca 2019 r.