Sportowa Olimpiada Seniorów 2019

W dniu 27 listopada Drużyna UTW z Tąpkowic uczestniczyła w Sportowej Olimpiadzie Seniorów w Radzionkowie. Radzionkowski MOSiR jak zwykle przyjął wszystkich uczestników Olimpiady bardzo ciepło, a Seniorzy z wielkim przejęciem i zaangażowaniem mierzyli się z wyzwaniami sportowymi. Organizatorzy zadbali o ładną oprawę imprezy. Było tak jak na prawdziwej olimpiadzie – defilada i prezentacja zawodników, wprowadzenie i podniesienie flagi olimpijskiej i zapalenie znicza. Po występie artystycznym UTW z Tarnowskich Gór i wspólnej rozgrzewce rozpoczęła się rywalizacja w 10 konkurencjach. Oprócz konkurencji sportowych zawodnicy musieli się wykazać umiejętnością  bicia piany na czas czy najdłuższym obierkiem jabłka. Oczywiście nie zabrakło elementów rywalizacji wśród startujących drużyn ale przede wszystkim liczyła się dobra zabawa.

 

Andrzejki

Zapraszamy Seniorów UTW Akademii WSB na Bal Andrzejkowy, który odbędzie się 28 listopada 2018 r. w Hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej.

Zapisy w biurze BiOK Tąpkowice.

Cena 70 zł / os.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Wyjazd do kina

Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB oraz Biblioteka i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach zaprasza do kina „Hellios” w Sosnowcu na film pt. „Boże Ciało” dnia 25 listopada 2019r. (poniedziałek). Zapisy oraz więcej informacji dotyczących wyjazdu w godzinach pracy sekretariatu BiOK Tąpkowice.

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Dnia 23 października zainaugurowaliśmy piąty rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tąpkowicach.
Najpierw odsłuchaliśmy studencką pieśń hymniczną „Gaudeamus Igitur” po czym Pan Dominik Penar – Prodziekan d/s kształcenia ustawicznego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej przeprowadził ślubowanie, dzięki czemu staliśmy się pełnoprawnymi studentami UTW.
Po tak ważnym akcie poprosiliśmy Pana Waldemara Malinę o poprowadzenie wykładu. Wykład był niezwykle pasjonujący a pan Waldek zabrał nas w niesamowitą podróż po Mongolii.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Aktywny Senior – gimnastyka usprawniająca
Wtorek  – I grupa – godz. 9:00 – 10:00
II grupa – godz. 10:00 – 11:00
Czwartek – godz. 9:00 – 10:00

Język angielski
Środa – godz. 12:15 – 13:15 grupa II
Czwartek – godz. 12:00 – 13:00 grupa I

Zajęcia artystyczne
Wtorek – godz./ 14:45 – 17:00

Pierwsze zajęcia Aktywny Senior

Serdecznie zapraszamy na pierwsze zajęcia Aktywny Senior z Panią Agatą Bednarek w nowym roku Akademickim 2019-2010

Zajęcia odbędą się 10 września:
I grupa: godzina 9:00
II grupa: godzina 10:00

Uniwersytet Trzeciego Wieku – zapraszamy na rok akademicki 2019/2020

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach

 1. Postanowienia ogólne.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tąpkowicach działa w oparciu o statut Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach i wypełnia zadania w zakresie upowszechniania kultury, dotyczące organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej dla mieszkańców.

 1. Cele Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
 2. Upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych.
 3. Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych.
 4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności słuchaczy.
 5. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska.
 6. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji wśród słuchaczy.
 • Sposoby realizacji zadań.

Uniwersytet realizuje powyższe cele poprzez:

 • wykłady, seminaria, kursy językowe,
 • spotkania z przedstawicielami nauki, literatury, kultury, sztuki, polityki, gospodarki,
 • zajęcia fakultatywne.
 1. Struktura organizacyjna. 
 2. Organem prowadzącym UTW w Tąpkowicach jest Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach
 3. Uniwersytetem kieruje dyrektor BiOK.
 4. Organem przedstawicielskim UTW jest Rada Słuchaczy.

Kryteria naboru słuchaczy i warunki uczestnictwa.

 1. Słuchaczem UTW w Tąpkowicach może zostać każda osoba w wieku „55+”, osoby w wieku przedemerytalnym, emeryci a także renciści niezależnie od wieku, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym Gminy Ożarowice.
 2. Warunkiem uczestnictwa w UTW w Tąpkowicach jest złożenie stosownej deklaracji i dokonanie obowiązujących opłat.
 3. Obowiązkowe dla każdego słuchacza jest uiszczenie jednorazowej opłaty w wysokości 30 zł na dany rok akademicki, która nie podlega zwrotowi.
 4. Za każde zajęcia fakultatywne obowiązuje miesięczna opłata w wysokości 20 zł.
 5. Wniesione opłaty za uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych nie podlegają zwrotowi ale istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach, jeżeli zaistnieją szczególne okoliczności (szpital, sanatorium). Rezygnacja powinna być zgłoszona pisemnie osobie kierującej UTW w Tąpkowicach najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nieobecność.
 6. Zaleganie z ustalonymi opłatami skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.
 7. Warunkiem uczęszczania na zajęcia jest posiadanie ważnej legitymacji słuchacza UTW w Tąpkowicach.

Prawa i obowiązki słuchaczy.

 1. Słuchacze Uniwersytetu mają prawo do:
 2. udziału we wszystkich rodzajach zajęć, zgodnie z przyjętymi zasadami odpłatności,
 3. inicjowania nowych form działań twórczych i programowych,
 4. wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach.
 5. Słuchacze UTW w Tąpkowicach są zobowiązani do:
 6. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
 7. terminowego wnoszenia opłat za zajęcia fakultatywne,
 8. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Uniwersytetu.

Obsługa i baza lokalowa.

 1. Organ prowadzący UTW w Tąpkowicach czyli Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach zapewnia:
 2. pomieszczenia do prowadzenia zajęć
 3. wykładowców oraz osoby prowadzące zajęcia,
 4. obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny,
 5. obsługę organizacyjną, administracyjną oraz finansowo – księgową.
 6. BiOK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, nagrań z wizerunkiem uczestników, wykonanych podczas imprez, wykładów, spotkań i zajęć dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych.

Załączniki do pobrania: (Po kliknięciu w dany link, prosimy zjechać myszką w dół, będzie tam ZIELONA RAMKA Z NAPISEM „POBIERZ PLIK”
Deklaracja
Oświadczenie BiOK (dla osób korzystających z ćwiczeń)

Olimpiada w Łazach

25 maja 2019 r. słuchacze UTW w Tąpkowicach uczestniczyli w XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”. Jak co roku do Łaz przyjechało ponad tysiąc zawodników z całej Polski oraz Ukrainy i Austrii.
Z Olimpiady wróciliśmy z 11 medalami, w tym 1 brązowym.
Ta sobota zostanie na długo w naszej pamięci, gdyż była pełna radości, uśmiechu, przyjaźni, śpiewu, muzyki i tańca.
Gratulujemy serdecznie wszystkim zawodnikom UTW Tąpkowice i dziękujemy za moc wrażeń i emocji.