Senioralia Metropolitalne 2018 w Akademii WSB

27 września 2018r. studenci UTW w Tąpkowicach uczestniczyli w Senioraliach Metropolitalnych w Dąbrowie Górniczej organizowanych przez Akademię WSB.

Barwny korowód Seniorów na czele z orkiestrą górniczą i władzami uczelni wyruszyli spod Akademii WSB do Pałacu Kultury Zagłębia, gdzie bawiliśmy się do godzin popołudniowych.

Na scenie zagłębiowskiego pałacu mogliśmy cieszyć się programem artystycznym przygotowanym przez grupę wokalną Rogożanki, tenora Grzegorza Kawalca „Kavalcottiego”, grupy wokalnej Jaworznik z Wojkowic, kabaretu „Niedźwiedź w kabarecie” z Tąpkowic, teatru AtartM z Czeladzi z „Czadową Babcią” i teatru z Zawiercia „Wit Stwosz”. Gwiazdą popołudnia był Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Zdjęcia z uroczystości zobaczyć można tutaj

 

Uroczystości inauguracyjne UTW

Informujemy, iż uroczystości inauguracyjne w Uniwersytecie Trzeciego Wieku
w Tąpkowicach odbędą się 24 października 2018 roku o godz. 17:30 w Bibliotece
i Ośrodku Kultury w Tąpkowicach. Rok akademicki rozpocznie się od wykładu
„Muzyka dla Niepodległej w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”.
Wygłoszony będzie przez Pana prof. Mirosława Kisiela.

Serdecznie zapraszamy!

Wycieczka do Ojcowa

W dniu 14.09.2018r. studenci UTW w Tąpkowicach uczestniczyli w wycieczce do Ojcowa. Słuchacze zwiedzili między innymi: Pieskową Skałę, Maczugę Herkulesa,
XIVw. zamek, Grodzisko, Pustelnię bł. Salomei, Ojcowski Park, Kaplicę Na Wodzie, interaktywne muzeum. Studenci byli zmęczeni ale bardzo zadowoleni z wycieczki.

Zdjęcia z wycieczki zobaczyć można tutaj

Lekarstwo dla duszy

„Muzyka Fryderyka Chopina lekarstwem dla duszy” to wykład, na który zapraszamy państwa 5.09.2018 r. o godz. 17:00 do sali BiOK. Wykład poprowadzi dr hab. Mirosław Kisiel

Aktywny Senior

Zapraszamy na zajęcia aktywny senior, które odbywać się będą:

poniedziałek  17.00 – 18.00
wtorek            9.00 – 10.00 ( I grupa)
wtorek           10.00 – 11.00 ( II grupa)
czwartek        9.00 – 10.00

Uniwersytet Trzeciego Wieku – zapraszamy na rok akademicki 2018/2019

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach

 1. Postanowienia ogólne.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tąpkowicach działa w oparciu o statut Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach i wypełnia zadania w zakresie upowszechniania kultury, dotyczące organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej dla mieszkańców.

 1. Cele Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
 2. Upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych.
 3. Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych.
 4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności słuchaczy.
 5. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska.
 6. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji wśród słuchaczy.
 • Sposoby realizacji zadań.

Uniwersytet realizuje powyższe cele poprzez:

 • wykłady, seminaria, kursy językowe,
 • spotkania z przedstawicielami nauki, literatury, kultury, sztuki, polityki, gospodarki,
 • zajęcia fakultatywne.
 1. Struktura organizacyjna. 
 2. Organem prowadzącym UTW w Tąpkowicach jest Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach
 3. Uniwersytetem kieruje dyrektor BiOK.
 4. Organem przedstawicielskim UTW jest Rada Słuchaczy.

Kryteria naboru słuchaczy i warunki uczestnictwa.

 1. Słuchaczem UTW w Tąpkowicach może zostać każda osoba w wieku „55+”, osoby w wieku przedemerytalnym, emeryci a także renciści niezależnie od wieku, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym Gminy Ożarowice.
 2. Warunkiem uczestnictwa w UTW w Tąpkowicach jest złożenie stosownej deklaracji i dokonanie obowiązujących opłat.
 3. Obowiązkowe dla każdego słuchacza jest uiszczenie jednorazowej opłaty w wysokości 30 zł na dany rok akademicki, która nie podlega zwrotowi.
 4. Za każde zajęcia fakultatywne obowiązuje miesięczna opłata w wysokości 20 zł.
 5. Wniesione opłaty za uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych nie podlegają zwrotowi ale istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach, jeżeli zaistnieją szczególne okoliczności (szpital, sanatorium). Rezygnacja powinna być zgłoszona pisemnie osobie kierującej UTW w Tąpkowicach najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nieobecność.
 6. Zaleganie z ustalonymi opłatami skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.
 7. Warunkiem uczęszczania na zajęcia jest posiadanie ważnej legitymacji słuchacza UTW w Tąpkowicach.

Prawa i obowiązki słuchaczy.

 1. Słuchacze Uniwersytetu mają prawo do:
 2. udziału we wszystkich rodzajach zajęć, zgodnie z przyjętymi zasadami odpłatności,
 3. inicjowania nowych form działań twórczych i programowych,
 4. wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach.
 5. Słuchacze UTW w Tąpkowicach są zobowiązani do:
 6. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
 7. terminowego wnoszenia opłat za zajęcia fakultatywne,
 8. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Uniwersytetu.

Obsługa i baza lokalowa.

 1. Organ prowadzący UTW w Tąpkowicach czyli Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach zapewnia:
 2. pomieszczenia do prowadzenia zajęć
 3. wykładowców oraz osoby prowadzące zajęcia,
 4. obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny,
 5. obsługę organizacyjną, administracyjną oraz finansowo – księgową.
 6. BiOK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, nagrań z wizerunkiem uczestników, wykonanych podczas imprez, wykładów, spotkań i zajęć dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych.

Załączniki do pobrania:
Deklaracja
Oświadczenie BiOK (dla osób korzystających z ćwiczeń)

Wyjazd słuchaczy UTW do Ogrodzieńca

Słuchacze z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Tąpkowic oraz Dąbrowy Górniczej wyruszyli w dniu 22.08.2018r. na wycieczkę do Ogrodzieńca. Uczestnicy zwiedzili średniowieczny Gród Birów, Zamek Ogrodzieniec, Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej oraz bunkry z II wojny światowej.

Zdjęcia z wycieczki zobaczyć można tutaj

Informacja – zmiana

Uprzejmie informujemy, iż zaplanowane na 22 sierpnia br. warsztaty pt. „Senior w świecie przepisów” w związku z organizacją w tym dniu wycieczki do Ogrodzieńca, odbędą się 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 16:00. Za zmianę przepraszamy.

Informacja – zmiana

Uprzejmie informujemy, iż zaplanowane na 22 sierpnia br. warsztaty pt. „Senior w świecie przepisów” w związku z organizacją w tym dniu wycieczki do Ogrodzieńca, odbędą się 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 16:00. Za zmianę przepraszamy.