Festiwal Kolęd i Pastorałek

Dnia 13 grudnia 2018 r. BiOK był organizatorem Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Ogółem w festiwalu wzięło udział 66 solistów w różnych grupach wiekowych. Wszyscy wykonawcy prezentowali wysoki poziom artystyczny i dobrze dobrany repertuar. Spośród występujących Jury nagrodziło w poszczególnych grupach wiekowych następujące osoby:
Grupa przedszkola:
I miejsce – Zuzanna Kozieł – Przedszkole Tąpkowice
II miejsce – Wiktoria Stanik i Nadia Witkowska  obydwie z  Przedszkola w Tąpkowicach
III miejsce – Lilia Atłas z Przedszkola w Tąpkowicach i Amelia Małota z Przedszkola w Zendku

Grupa klasy I – III
I miejsce  – Milena Szołtysek z Chorzowskiego Centrum Kultury i Natalia Kulka z Siemianowickiego Centrum Kultury
II miejsce – Klaudia Białas z ZSP Orzech i Iga Brodzińska z Chorzowskiego Centrum Kultury
III miejsce – Kevin Webster z SP Tąpkowice

Grupa klasy IV – VI
I miejsce – Zuzanna Załucka z Siemianowickiego Centrum Kultury
II miejsce – Julia Wilk z Chorzowskiego Centrum Kultury i Paweł Szymanek z SP Tąpkowice
III miejsce – Maria Tymińska z SP Tąpkowice i Marta Zając z ZSP Orzech

Grupa klasy VII – VIII i gimnazjum
I miejsce Julia Jurczak z Siemianowickiego Centrum Kultury
II miejsce – Weronika Błaszczak z ZSP Orzech
III miejsce – Maja Kłys z Gimnazjum Ożarowice

Grand Prix Festiwalu zdobyła Patrycja Małota z SP Zendek

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom festiwalowych zmagań.

Dzień Seniora 2018!

Koło nr 10 PZERiI Ożarowice serdecznie zaprasza wszystkich emerytów i rencistów na spotkanie z okazji Dnia Seniora.  Dnia 22 listopada 2018 r. o godzinie 16:00 w sali BiOK. Odpłatność – 25 złotych od osoby. Zapraszamy!

Festiwal Kolęd i Pastorałek

Serdecznie zapraszamy wszystkich lubiących muzykę i śpiew do wzięcia udziału w Festiwalu kolęd i pastorałek. Festiwal odbędzie się dnia 13 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali BiOK.
W konkursie mogą wziąć udział młodzi artyści z podziałem na  kilka grupach wiekowych:

  • przedszkole,
  • klasy I – III,
  • klasy IV – VI,
  • kl. VII – VIII
  • gimnazjum

Wykonawcy prezentują jedną kolędę lub pastorałkę solo. W przypadku dużej liczby uczestników Jury dopuszcza możliwość wykonania 1 zwrotki utworu i refren.
– Przewidujemy nagrody rzeczowe i dyplomy.
– Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i występ na prawdziwej scenie.
– Laureaci Grand Prix i I miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych zobowiązani są do występu na Kolędowym Wieczorze
– Warunkiem udziału w festiwalu jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 6.12.2018r.
W zgłoszeniu prosimy podać tytuł kolędy lub pastorałki, imię i nazwisko wykonawcy, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela lub osoby przygotowującej uczestnika oraz uwagi dotyczące akompaniamentu (płyta CD, pendrive).
Organizator prosi o wytypowanie tylko dwóch osób z grupy lub klasy do udziału w konkursie. Każdy uczestnik festiwalu jest pod opieką osoby przygotowującej do konkursu. Uczestnika do konkursu typuje i zgłasza placówka do której uczęszcza.

Karta zgłoszenia Festiwal Kolęd i Pastorałek

Dzień Seniora 2018

Koło nr 10 PZERiI Ożarowice serdecznie zaprasza wszystkich emerytów i rencistów na spotkanie z okazji Dnia Seniora.  Dnia 22 listopada 2018 r. o godzinie 16:00 w sali BiOK. Odpłatność – 25 złotych od osoby. Zapraszamy!

Gwarki 2018

Sponsorem imprezy Gwarki 2018 jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spółka odpowiedzialna jest za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Na terenie Tarnowskich Gór GAZ-SYSTEM rozpoczyna budowę strategicznej  inwestycji, tj. gazociągu relacji Tworóg – Tworzeń.

Ważną korzyścią dla miasta będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Budowa ww. inwestycji jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

SPOTKANIE KARNAWAŁOWE

Zarząd PZERiI zaprasza na SPOTKANIE KARNAWAŁOWE, które odbędzie się dnia 7 lutego 2018 r. od godz. 16:00 w sali BiOK Tąpkowice. Zapisy przyjmowane są w poniedziałki w godz. od 10:00 do 12:00 w czasie dyżurów Zarządu.

BABSKI COMBER

Biblioteka i Ośrodek Kultury zaprasza na BABSKI COMBER z kabaretem JESTEM, który odbędzie się dnia 3 lutego 2018 r. od godz. 17:00 w sali BiOK Tąpkowice. Zapisy w godzinach pracy BiOK.

BABSKI COMBER

Biblioteka i Ośrodek Kultury zaprasza na BABSKI COMBER z kabaretem JESTEM, który odbędzie się dnia 3 lutego 2018 r. od godz. 17:00 w sali BiOK Tąpkowice. Zapisy w godzinach pracy BiOK.