Uniwersytet Dziecięcy

„Co by było, gdyby dinozaury dziś żyły i dlaczego wyginęły”, to wykład na który zapraszamy dnia 15.12.2018 r. o godz. 12:00 do Filii bibliotecznej w Ożarowicach ul. Sportowa 1. Wykład przeprowadzi Pani Małgorzata Małecka – Tomala.

Festiwal Kolęd i Pastorałek

Dnia 13 grudnia 2018 r. BiOK był organizatorem Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Ogółem w festiwalu wzięło udział 66 solistów w różnych grupach wiekowych. Wszyscy wykonawcy prezentowali wysoki poziom artystyczny i dobrze dobrany repertuar. Spośród występujących Jury nagrodziło w poszczególnych grupach wiekowych następujące osoby:
Grupa przedszkola:
I miejsce – Zuzanna Kozieł – Przedszkole Tąpkowice
II miejsce – Wiktoria Stanik i Nadia Witkowska  obydwie z  Przedszkola w Tąpkowicach
III miejsce – Lilia Atłas z Przedszkola w Tąpkowicach i Amelia Małota z Przedszkola w Zendku

Grupa klasy I – III
I miejsce  – Milena Szołtysek z Chorzowskiego Centrum Kultury i Natalia Kulka z Siemianowickiego Centrum Kultury
II miejsce – Klaudia Białas z ZSP Orzech i Iga Brodzińska z Chorzowskiego Centrum Kultury
III miejsce – Kevin Webster z SP Tąpkowice

Grupa klasy IV – VI
I miejsce – Zuzanna Załucka z Siemianowickiego Centrum Kultury
II miejsce – Julia Wilk z Chorzowskiego Centrum Kultury i Paweł Szymanek z SP Tąpkowice
III miejsce – Maria Tymińska z SP Tąpkowice i Marta Zając z ZSP Orzech

Grupa klasy VII – VIII i gimnazjum
I miejsce Julia Jurczak z Siemianowickiego Ce4ntrum Kultury
II miejsce – Weronika Błaszczak z ZSP Orzech
III miejsce – Maja Kłys z Gimnazjum Ożarowice

Grand Prix Festiwalu zdobyła Patrycja Małota z SP Zendek

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom festiwalowych zmagań.

Festiwal Kolęd i Pastorałek

Dnia 13 grudnia 2018 r. BiOK był organizatorem Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Ogółem w festiwalu wzięło udział 66 solistów w różnych grupach wiekowych. Wszyscy wykonawcy prezentowali wysoki poziom artystyczny i dobrze dobrany repertuar. Spośród występujących Jury nagrodziło w poszczególnych grupach wiekowych następujące osoby:
Grupa przedszkola:
I miejsce – Zuzanna Kozieł – Przedszkole Tąpkowice
II miejsce – Wiktoria Stanik i Nadia Witkowska  obydwie z  Przedszkola w Tąpkowicach
III miejsce – Lilia Atłas z Przedszkola w Tąpkowicach i Amelia Małota z Przedszkola w Zendku

Grupa klasy I – III
I miejsce  – Milena Szołtysek z Chorzowskiego Centrum Kultury i Natalia Kulka z Siemianowickiego Centrum Kultury
II miejsce – Klaudia Białas z ZSP Orzech i Iga Brodzińska z Chorzowskiego Centrum Kultury
III miejsce – Kevin Webster z SP Tąpkowice

Grupa klasy IV – VI
I miejsce – Zuzanna Załucka z Siemianowickiego Centrum Kultury
II miejsce – Julia Wilk z Chorzowskiego Centrum Kultury i Paweł Szymanek z SP Tąpkowice
III miejsce – Maria Tymińska z SP Tąpkowice i Marta Zając z ZSP Orzech

Grupa klasy VII – VIII i gimnazjum
I miejsce Julia Jurczak z Siemianowickiego Centrum Kultury
II miejsce – Weronika Błaszczak z ZSP Orzech
III miejsce – Maja Kłys z Gimnazjum Ożarowice

Grand Prix Festiwalu zdobyła Patrycja Małota z SP Zendek

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom festiwalowych zmagań.

XV GRAND PRIX TĄPKOWICE 2019

Zapraszamy na XV Grand Prix Tąpkowic. Pierwsze spotkanie szachowe odbędzie się dnia 12 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w sali BiOK.

Regulamin Rozgrywek Szachowych XV Grand Prix Tąpkowice 2019
1. Postanowienia ogólne
1.1 Rozgrywki szachowe GP Tąpkowice rozegrane zostaną w okresie od
stycznia do maja 2019 roku.
1.2 Cały cykl rozgrywek składa się z pięciu indywidualnych turniejów
szachowych.
1.3 W jednym miesiącu rozgrywany jest jeden turniej.
1.4 Nagrody rozdane zostaną po zakończeniu całego cyklu. O kolejności miejsc
w klasyfikacji generalnej decyduje ilość punktów pomocniczych zdobytych w
czterech maksymalnie turniejach. Zawodnikom uczestniczącym we wszystkich
pięciu turniejach odrzuca się najgorszy ze wszystkich wynik.
2. Uczestnictwo
2.1 W rozgrywkach GP mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na miejsce
zamieszkania.
2.2 Nie wprowadza się ograniczeń ze względu na posiadaną kategorię szachową
czy przynależność klubową.
2.3 Za udział w rozgrywkach szachowych GP nie pobiera się wpisowego.
3. Przepisy gry w szachy
3.1 Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego wg Aneksu A (Szachy szybkie). Stosuje się artykuły A4.
4. System rozgrywek
4.1 W zależności od ilości zgłoszonych zawodników poszczególne turnieje będą
rozgrywane następująco:
do 10 zawodników
– system kołowy (każdy z każdym);
od 11 do 18 zawodników
– system szwajcarski – 6 rund;
od 19 do 26 zawodników
– system szwajcarski – 7 rund;
powyżej 26 zawodników
– system szwajcarski – 9 rund
4.2 Tempo gry – po 10′ + 5” na ruch dla każdego zawodnika.
5. Kolejność miejsc
5.1 Klasyfikacja indywidualna pojedynczego turnieju.
O kolejności miejsc zawodników decyduje ilość zdobytych punktów. W razie
równej ilości punktów o kolejności decydują:
a) w systemie kołowym Berger, bezpośredni wynik pomiędzy
zainteresowanymi, lepszy wynik kolorem czarnym;
b) w systemie szwajcarskim Buholtz średni, Buholtz pełny, bezpośredni wynik
pomiędzy zainteresowanymi, lepszy wynik kolorem czarnym;
5.2 Za udział w każdym pojedynczym turnieju przyznawane są zawodnikom
punkty pomocnicze w zależności od zajętego miejsca:
1 miejsce 10 pkt
2 miejsce 9 pkt
3 miejsce 8 pkt
4 miejsce 7 pkt
5 miejsce 6 pkt
6 miejsce 5 pkt
7 miejsce 4 pkt
8 miejsce 3 pkt
9 miejsce 2 pkt
10 miejsce 1 pkt
Pozostali 0 pkt.
5.3 O kolejności w końcowej klasyfikacji decyduje ilość zdobytych punktów
pomocniczych z czterech turniejów. Uczestniczącym w pięciu turniejach
odrzuca się najsłabszy wynik. W razie równej ilości punktów o kolejności
decyduje lepszy wynik w ostatnim turnieju.
6. Czas i miejsce
6.1 Poszczególne turnieje szachowe rozegrane będą w Bibliotece i Ośrodku
Kultury Gminy Ożarowice  w Tąpkowicach ul. Zwycięstwa 17
6.2 Zgłoszenia do każdego turnieju przyjmowane będą elektronicznie na stronie
turnieju CheessArbitra http://www.chessarbiter.com/turnieje.php do godziny
23:00 dnia poprzedzającego turniej lub w dniu rozgrywek od godziny 9:00 do
godziny 9:45.
Rozpoczęcie I rundy nastąpi o godzinie 10:00.
7. Przepisy końcowe
7.1 Sześciu najlepszych zawodników cyklu GP oraz najlepszy zawodnik gminy
Ożarowice otrzymują nagrody rzeczowe.
7.2 Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ostatnim turnieju.
7.3 Zwycięzca cyklu rozgrywek GP oprócz nagrody otrzyma puchar dyrektora BiOK.
7.4 W przypadku uczestnictwa minimum 3 zawodniczek będzie prowadzona
dodatkowa klasyfikacja kobieca.
7.5 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu w przypadkach spornych.
Terminy:
I turniej: 12 stycznia 2019 r.
II turniej: 9 lutego 2019 r.
III turniej: 2 marca 2019 r.
IV turniej: 6 kwietnia 2019 r.
V turniej: 11 maja 2019 r.

 

Spotkanie z Mikołajem

Biblioteka i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach tradycyjnie zaprasza dzieci na Spotkanie z Mikołajem dnia 5 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 17:00 do sali BiOK.

Zgłoszenia oraz informacje przyjmowane są w godzinach pracy BiOK.

Uniwersytet Dziecięcy

„Magnetyzm – magia przyciągania”, to temat wykładu, który odbędzie się dnia 1.12.2018 r. o godz. 12:00 w Filii bibliotecznej w Ożarowicach ul. Sportowa 1, a poprowadzi go Pani Marta Koplejewska

Profilaktyka raka jelita grubego

Zapraszamy na spotkanie informacyjne połączone z wykładem, które odbędzie się dnia 3.12.2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali BiOK Tąpkowice.
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dotyczy możliwości przeprowadzenia badań kolonoskopii u osób bez objawów chorobowych.
Kolonoskopia jest bezpłatna i w znieczuleniu.
Do badań kwalifikują się:

  • wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego
  • osoby w wieku 40 -49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia z rakiem jelita grubego
  • osoby w wieku 25 – 49 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP, w tym przypadku konieczne jest skierowanie z Poradni Genetycznej.

Na spotkaniu będzie można zapisać się na badanie wykonywane przez doświadczonych lekarzy w Pracowni Endoskopii WSP S.A. przy ul. Pyskowickiej 47 – 51 w Tarnowskich Górach ( dawna „3”).
Koordynatorem programu jest dr n. med. Agnieszka Kowalska-Pawełek

Informacja

Zajęcia artystyczne dnia 6 grudnia br. nie odbędą się. Zapraszamy na zajęcia dnia 13 grudnia br. Za utrudnienia przepraszamy.

UTW

„Wykorzystanie ekstremalnych temperatur w medycynie” będzie tematem wykładu w dniu 28.11.2018 r.o godz. 17:00 w BiOK. Wykład poprowadzi dr hab. Armand Cholewka

III Olimpiada Sportowa Seniorów

Nasi Seniorzy wezmą udział w dniu 28.11.2018 r. w III Olimpiadzie Sportowej Seniorów w Radzionkowie. Bedą się zmagać w konkurencjach sportowych w 10 osobowych grupach.Życzymy powodzenia. Trzymamy mocno kciuki!