Święto Wojska Polskiego

Zarząd Gminnego Koła w Ożarowicach Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego zaprasza na Obchody Święta Wojska Polskiego, które odbędzie się dnia 15 sierpnia br. na Placu św. Floriana w Niezdarze.

Program:
16:00 – Msza św. w Kościele Pw. św. Jana Chrzciciela w Tąpkowicach za poległych żołnierzy i zmarłych kolegów koła ZWiRWP
17:00 – Biesiada żołnierska na Placu św. Floriana w Niezdarze

100lecie OSP Zendek

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Na terenie gminy Ożarowice GAZ-SYSTEM realizuje kluczową inwestycję, tj. gazociąg Tworóg – Tworzeń.

Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

www.gaz-system.pl