PÓŁKOLONIE – II TURNUS

Program półkolonii – II turnus:
poniedziałek
9:00 – 15:00 – zajęcia organizacyjne, wyjazd do kina Punkt 44 na film pt. „Aladyn”, obiad, wyjście na plac zabaw.
wtorek
9:00 – 15:00 – wycieczka do Jump World w Tarnowskich Górach, obiad, zajęcia świetlicowe
środa
9:00 – 16:00 – wycieczka do Parku Rozrywki w Krasiejowie. Dzieci otrzymają suchy prowiant.
czwartek
9:00 – 15:00
wycieczka do Parku przygód i atrakcji „Alele”, obiad, zajęcia świetlicowe
piątek
9:00 – 15:00 wycieczka do Legendii w Chorzowie. Dzieci otrzymają suchy prowiant

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie.

PÓŁKOLONIE – II TURNUS

Program półkolonii – II turnus:
poniedziałek
9:00 – 15:00 – zajęcia organizacyjne, wyjazd do kina Punkt 44 na film pt. „Aladyn”, obiad, wyjście na plac zabaw.
wtorek
9:00 – 15:00 – wycieczka do Jump World w Tarnowskich Górach, obiad, zajęcia świetlicowe
środa
9:00 – 16:00 – wycieczka do Parku Rozrywki w Krasiejowie. Dzieci otrzymają suchy prowiant.
czwartek
9:00 – 15:00
wycieczka do Parku przygód i atrakcji „Alele”, obiad, zajęcia świetlicowe
piątek
9:00 – 15:00 wycieczka do Legendii w Chorzowie. Dzieci otrzymają suchy prowiant

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie.

PÓŁKOLONIE – II TURNUS

Program półkolonii – II turnus:
poniedziałek
9:00 – 15:00 – zajęcia organizacyjne, wyjazd do kina Punkt 44 na film pt. „Aladyn”, obiad, wyjście na plac zabaw.
wtorek
9:00 – 15:00 – wycieczka do Jump World w Tarnowskich Górach, obiad, zajęcia świetlicowe
środa
9:00 – 16:00 – wycieczka do Parku Rozrywki w Krasiejowie. Dzieci otrzymają suchy prowiant.
czwartek
9:00 – 15:00
wycieczka do Parku przygód i atrakcji „Alele”, obiad, zajęcia świetlicowe
piątek
9:00 – 15:00 wycieczka do Legendii w Chorzowie. Dzieci otrzymają suchy prowiant

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie.

PÓŁKOLONIE – II TURNUS

Program półkolonii – II turnus:
poniedziałek
9:00 – 15:00 – zajęcia organizacyjne, wyjazd do kina Punkt 44 na film pt. „Aladyn”, obiad, wyjście na plac zabaw.
wtorek
9:00 – 15:00 – wycieczka do Jump World w Tarnowskich Górach, obiad, zajęcia świetlicowe
środa
9:00 – 16:00 – wycieczka do Parku Rozrywki w Krasiejowie. Dzieci otrzymają suchy prowiant.
czwartek
9:00 – 15:00
wycieczka do Parku przygód i atrakcji „Alele”, obiad, zajęcia świetlicowe
piątek
9:00 – 15:00 wycieczka do Legendii w Chorzowie. Dzieci otrzymają suchy prowiant

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie.

PÓŁKOLONIE – II TURNUS

Program półkolonii – II turnus:
poniedziałek
9:00 – 15:00 – zajęcia organizacyjne, wyjazd do kina Punkt 44 na film pt. „Aladyn”, obiad, wyjście na plac zabaw.
wtorek
9:00 – 15:00 – wycieczka do Jump World w Tarnowskich Górach, obiad, zajęcia świetlicowe
środa
9:00 – 16:00 – wycieczka do Parku Rozrywki w Krasiejowie. Dzieci otrzymają suchy prowiant.
czwartek
9:00 – 15:00
wycieczka do Parku przygód i atrakcji „Alele”, obiad, zajęcia świetlicowe
piątek
9:00 – 15:00 wycieczka do Legendii w Chorzowie. Dzieci otrzymają suchy prowiant

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie.

PÓŁKOLONIE – II TURNUS

Program półkolonii – II turnus:

poniedziałek
9:00 – 15:00 – zajęcia organizacyjne, wyjazd do kina Punkt 44 na film pt. „Aladyn”, obiad, wyjście na plac zabaw.
wtorek
9:00 – 15:00 – wycieczka do Jump World w Tarnowskich Górach, obiad, zajęcia świetlicowe
środa
9:00 – 16:00 – wycieczka do Parku Rozrywki w Krasiejowie. Dzieci otrzymają suchy prowiant.
czwartek
9:00 – 15:00
wycieczka do Parku przygód i atrakcji „Alele”, obiad, zajęcia świetlicowe
piątek
9:00 – 15:00 wycieczka do Legendii w Chorzowie. Dzieci otrzymają suchy prowiant

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie.

PÓŁKOLONIE – I TURNUS

Program półkolonii

Program półkolonii – I turnus:
poniedziałek
9:00 – 15:00 – zajęcia organizacyjne, wyjazd do kina Punkt 44 na film pt. „Sekretne życie zwierzaków domowych 2”, obiad, wyjście na plac zabaw.
wtorek
9:00 – 15:00 – wycieczka do Parku Przygód i Atrakcji Alele, obiad, gry i zabawy.
środa
9:00 – 16:00 – wycieczka do Parku Rozrywki w Krasiejowie. Dzieci otrzymają suchy prowiant.
czwartek
9:00 – 15:00
wycieczka do Legendii w Chorzowie, dzieci otrzymają suchy prowiant.
piątek
9:00 – 15:00 wycieczka do Jump World w Tarnowskich Górach, obiad, zajęcia świetlicowe

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie.

PÓŁKOLONIE – I TURNUS

Program półkolonii

Program półkolonii – I turnus:
poniedziałek
9:00 – 15:00 – zajęcia organizacyjne, wyjazd do kina Punkt 44 na film pt. „Sekretne życie zwierzaków domowych 2”, obiad, wyjście na plac zabaw.
wtorek
9:00 – 15:00 – wycieczka do Parku Przygód i Atrakcji Alele, obiad, gry i zabawy.
środa
9:00 – 16:00 – wycieczka do Parku Rozrywki w Krasiejowie. Dzieci otrzymają suchy prowiant.
czwartek
9:00 – 15:00
wycieczka do Legendii w Chorzowie, dzieci otrzymają suchy prowiant.
piątek
9:00 – 15:00 wycieczka do Jump World w Tarnowskich Górach, obiad, zajęcia świetlicowe

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie.

PÓŁKOLONIE – I TURNUS

Program półkolonii

Program półkolonii – I turnus:
poniedziałek
9:00 – 15:00 – zajęcia organizacyjne, wyjazd do kina Punkt 44 na film pt. „Sekretne życie zwierzaków domowych 2”, obiad, wyjście na plac zabaw.
wtorek
9:00 – 15:00 – wycieczka do Parku Przygód i Atrakcji Alele, obiad, gry i zabawy.
środa
9:00 – 16:00 – wycieczka do Parku Rozrywki w Krasiejowie. Dzieci otrzymają suchy prowiant.
czwartek
9:00 – 15:00
wycieczka do Legendii w Chorzowie, dzieci otrzymają suchy prowiant.
piątek
9:00 – 15:00 wycieczka do Jump World w Tarnowskich Górach, obiad, zajęcia świetlicowe

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie.

PÓŁKOLONIE – I TURNUS

Program półkolonii

Program półkolonii – I turnus:
poniedziałek
9:00 – 15:00 – zajęcia organizacyjne, wyjazd do kina Punkt 44 na film pt. „Sekretne życie zwierzaków domowych 2”, obiad, wyjście na plac zabaw.
wtorek
9:00 – 15:00 – wycieczka do Parku Przygód i Atrakcji Alele, obiad, gry i zabawy.
środa
9:00 – 16:00 – wycieczka do Parku Rozrywki w Krasiejowie. Dzieci otrzymają suchy prowiant.
czwartek
9:00 – 15:00
wycieczka do Legendii w Chorzowie, dzieci otrzymają suchy prowiant.
piątek
9:00 – 15:00 wycieczka do Jump World w Tarnowskich Górach, obiad, zajęcia świetlicowe

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie.

PÓŁKOLONIE – I TURNUS

Program półkolonii

Program półkolonii – I turnus:
poniedziałek
9:00 – 15:00 – zajęcia organizacyjne, wyjazd do kina Punkt 44 na film pt. „Sekretne życie zwierzaków domowych 2”, obiad, wyjście na plac zabaw.
wtorek
9:00 – 15:00 – wycieczka do Parku Przygód i Atrakcji Alele, obiad, gry i zabawy.
środa
9:00 – 16:00 – wycieczka do Parku Rozrywki w Krasiejowie. Dzieci otrzymają suchy prowiant.
czwartek
9:00 – 15:00
wycieczka do Legendii w Chorzowie, dzieci otrzymają suchy prowiant.
piątek
9:00 – 15:00 wycieczka do Jump World w Tarnowskich Górach, obiad, zajęcia świetlicowe

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie.