UTW

„Romantyzm w literaturze i kulturze polskiej” jest tematem wykładu w dniu 20.03.2019 r. o godz. 17:00 w BiOK. Poprowadzi go prof. zw. dr. hab. Dariusz Rott