Uniwersytet Dziecięcy

„Magnetyzm – magia przyciągania”, to temat wykładu, który odbędzie się dnia 1.12.2018 r. o godz. 12:00 w Filii bibliotecznej w Ożarowicach ul. Sportowa 1, a poprowadzi go Pani Marta Koplejewska