Gwarki 2018

Sponsorem imprezy Gwarki 2018 jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spółka odpowiedzialna jest za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Na terenie Tarnowskich Gór GAZ-SYSTEM rozpoczyna budowę strategicznej  inwestycji, tj. gazociągu relacji Tworóg – Tworzeń.

Ważną korzyścią dla miasta będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Budowa ww. inwestycji jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

Lekarstwo dla duszy

„Muzyka Fryderyka Chopina lekarstwem dla duszy” to wykład, na który zapraszamy państwa 5.09.2018 r. o godz. 17:00 do sali BiOK. Wykład poprowadzi dr hab. Mirosław Kisiel