Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Polecany

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice z siedzibą w Tąpkowicach uprzejmie informuje, że dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach” dostępne są na stronie www.bip.ozarowice.pl w zakładce Zamówienia publiczne / Biblioteka i Ośrodek Kultury / Przetargi / 2018.

XV GRAND PRIX TĄPKOWICE 2019

Zapraszamy na XV Grand Prix Tąpkowic. Pierwsze spotkanie szachowe odbędzie się dnia 12 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w sali BiOK.

Regulamin Rozgrywek Szachowych XV Grand Prix Tąpkowice 2019
1. Postanowienia ogólne
1.1 Rozgrywki szachowe GP Tąpkowice rozegrane zostaną w okresie od
stycznia do maja 2019 roku.
1.2 Cały cykl rozgrywek składa się z pięciu indywidualnych turniejów
szachowych.
1.3 W jednym miesiącu rozgrywany jest jeden turniej.
1.4 Nagrody rozdane zostaną po zakończeniu całego cyklu. O kolejności miejsc
w klasyfikacji generalnej decyduje ilość punktów pomocniczych zdobytych w
czterech maksymalnie turniejach. Zawodnikom uczestniczącym we wszystkich
pięciu turniejach odrzuca się najgorszy ze wszystkich wynik.
2. Uczestnictwo
2.1 W rozgrywkach GP mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na miejsce
zamieszkania.
2.2 Nie wprowadza się ograniczeń ze względu na posiadaną kategorię szachową
czy przynależność klubową.
2.3 Za udział w rozgrywkach szachowych GP nie pobiera się wpisowego.
3. Przepisy gry w szachy
3.1 Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego wg Aneksu A (Szachy szybkie). Stosuje się artykuły A4.
4. System rozgrywek
4.1 W zależności od ilości zgłoszonych zawodników poszczególne turnieje będą
rozgrywane następująco:
do 10 zawodników
– system kołowy (każdy z każdym);
od 11 do 18 zawodników
– system szwajcarski – 6 rund;
od 19 do 26 zawodników
– system szwajcarski – 7 rund;
powyżej 26 zawodników
– system szwajcarski – 9 rund
4.2 Tempo gry – po 10′ + 5” na ruch dla każdego zawodnika.
5. Kolejność miejsc
5.1 Klasyfikacja indywidualna pojedynczego turnieju.
O kolejności miejsc zawodników decyduje ilość zdobytych punktów. W razie
równej ilości punktów o kolejności decydują:
a) w systemie kołowym Berger, bezpośredni wynik pomiędzy
zainteresowanymi, lepszy wynik kolorem czarnym;
b) w systemie szwajcarskim Buholtz średni, Buholtz pełny, bezpośredni wynik
pomiędzy zainteresowanymi, lepszy wynik kolorem czarnym;
5.2 Za udział w każdym pojedynczym turnieju przyznawane są zawodnikom
punkty pomocnicze w zależności od zajętego miejsca:
1 miejsce 10 pkt
2 miejsce 9 pkt
3 miejsce 8 pkt
4 miejsce 7 pkt
5 miejsce 6 pkt
6 miejsce 5 pkt
7 miejsce 4 pkt
8 miejsce 3 pkt
9 miejsce 2 pkt
10 miejsce 1 pkt
Pozostali 0 pkt.
5.3 O kolejności w końcowej klasyfikacji decyduje ilość zdobytych punktów
pomocniczych z czterech turniejów. Uczestniczącym w pięciu turniejach
odrzuca się najsłabszy wynik. W razie równej ilości punktów o kolejności
decyduje lepszy wynik w ostatnim turnieju.
6. Czas i miejsce
6.1 Poszczególne turnieje szachowe rozegrane będą w Bibliotece i Ośrodku
Kultury Gminy Ożarowice  w Tąpkowicach ul. Zwycięstwa 17
6.2 Zgłoszenia do każdego turnieju przyjmowane będą elektronicznie na stronie
turnieju CheessArbitra http://www.chessarbiter.com/turnieje.php do godziny
23:00 dnia poprzedzającego turniej lub w dniu rozgrywek od godziny 9:00 do
godziny 9:45.
Rozpoczęcie I rundy nastąpi o godzinie 10:00.
7. Przepisy końcowe
7.1 Sześciu najlepszych zawodników cyklu GP oraz najlepszy zawodnik gminy
Ożarowice otrzymują nagrody rzeczowe.
7.2 Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ostatnim turnieju.
7.3 Zwycięzca cyklu rozgrywek GP oprócz nagrody otrzyma puchar dyrektora BiOK.
7.4 W przypadku uczestnictwa minimum 3 zawodniczek będzie prowadzona
dodatkowa klasyfikacja kobieca.
7.5 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu w przypadkach spornych.
Terminy:
I turniej: 12 stycznia 2019 r.
II turniej: 9 lutego 2019 r.
III turniej: 2 marca 2019 r.
IV turniej: 6 kwietnia 2019 r.
V turniej: 11 maja 2019 r.

 

Profilaktyka raka jelita grubego

Zapraszamy na spotkanie informacyjne połączone z wykładem, które odbędzie się dnia 3.12.2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali BiOK Tąpkowice.
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dotyczy możliwości przeprowadzenia badań kolonoskopii u osób bez objawów chorobowych.
Kolonoskopia jest bezpłatna i w znieczuleniu.
Do badań kwalifikują się:

 • wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego
 • osoby w wieku 40 -49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia z rakiem jelita grubego
 • osoby w wieku 25 – 49 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP, w tym przypadku konieczne jest skierowanie z Poradni Genetycznej.

Na spotkaniu będzie można zapisać się na badanie wykonywane przez doświadczonych lekarzy w Pracowni Endoskopii WSP S.A. przy ul. Pyskowickiej 47 – 51 w Tarnowskich Górach ( dawna „3”).
Koordynatorem programu jest dr n. med. Agnieszka Kowalska-Pawełek

Informacja

Zajęcia artystyczne dnia 6 grudnia br. nie odbędą się. Zapraszamy na zajęcia dnia 13 grudnia br. Za utrudnienia przepraszamy.

ZAPISY NA ZIMOWISKO

Uwaga!
Przypominamy, że jutro, tj. 21 listopada 2018 roku od godziny 8:00 ruszają zapisy na zimowisko w Zakopanem. Warunkiem zapisania dziecka jest wpłata zaliczki w wysokości 200 zł w dniu zapisów oraz pobranie przez rodzica karty kwalifikacyjnej dla dziecka i oddanie jej do dnia 15 grudnia br.

Konkurs na kartkę i ozdobę bożonarodzeniową

Biblioteka i Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursach OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ i KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych i obejmuje następujące grupy wiekowe:

 • grupa przedszkolna
 • grupa klas I – III SP
 • grupa klas IV – VI SP
 • grupa klasy VII – VIII
 • gimnazjum
 • grupa dorośli

Każdy uczestnik konkursu NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ może dostarczyć prace o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. Wymiary ozdób, technika wykonania, kolorystyka i materiał twórczy dowolny. Wszystkie autorskie prace powinny być dokładnie opisane: Imię i nazwisko, wiek i klasa autora pracy oraz nazwę szkoły.

Uczestnicy konkursu na KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ wykonują pracę o wymiarach 10,5 x 15 cm wykonane dowolną techniką. Na kartkach oczekujemy tematów ściśle związanych z atmosferą świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie prace na odwrocie powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem. Należy podać wiek i klasę autora pracy oraz nazwę szkoły.
Organizator prosi o składanie prac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2018r.

Zapraszamy do udziału!

Festiwal Kolęd i Pastorałek

Serdecznie zapraszamy wszystkich lubiących muzykę i śpiew do wzięcia udziału w Festiwalu kolęd i pastorałek. Festiwal odbędzie się dnia 13 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali BiOK.
W konkursie mogą wziąć udział młodzi artyści z podziałem na  kilka grupach wiekowych:

 • przedszkole,
 • klasy I – III,
 • klasy IV – VI,
 • kl. VII – VIII
 • gimnazjum

Wykonawcy prezentują jedną kolędę lub pastorałkę solo. W przypadku dużej liczby uczestników Jury dopuszcza możliwość wykonania 1 zwrotki utworu i refren.
– Przewidujemy nagrody rzeczowe i dyplomy.
– Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i występ na prawdziwej scenie.
– Laureaci Grand Prix i I miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych zobowiązani są do występu na Kolędowym Wieczorze
– Warunkiem udziału w festiwalu jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 6.12.2018r.
W zgłoszeniu prosimy podać tytuł kolędy lub pastorałki, imię i nazwisko wykonawcy, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela lub osoby przygotowującej uczestnika oraz uwagi dotyczące akompaniamentu (płyta CD, pendrive).
Organizator prosi o wytypowanie tylko dwóch osób z grupy lub klasy do udziału w konkursie. Każdy uczestnik festiwalu jest pod opieką osoby przygotowującej do konkursu. Uczestnika do konkursu typuje i zgłasza placówka do której uczęszcza.

Karta zgłoszenia Festiwal Kolęd i Pastorałek

Spotkanie z Mikołajem

Biblioteka i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach tradycyjnie zaprasza dzieci na Spotkanie z Mikołajem dnia 5 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 17:00 do sali BiOK.

Zgłoszenia oraz informacje przyjmowane są w godzinach pracy BiOK.

Informacja!

Uwaga!

Uprzejmie informujmy, że w dniach 2 listopada (piątek) oraz 3 listopada (sobota) Biblioteka i Ośrodek Kultury będzie nieczynny.

Informacja

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w BiOK jest pan Piotr Kaczmarek,   e-mail: iod.bioktapkowice@gmail.com